Posiedzenia KDO

Plan spotkań Komisji Dialogu Obywatelskiego w 2019 roku:

29.01.2019

5.03.2019

9.04.2019

7.05.2019

4.06.2019

2.07.2019

6.08.2019

3.09.2019

8.10.2019

5.11.2019

3.12.2019 lub 6.12.2019 - spotkanie świąteczne.

Zawsze rozpoczynamy o godzinie 13:00.

***

Posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego są jawne i otwarte, z każdego spotkania sporządzany jest protokół. Za przygotowanie protokołów odpowiedzialny jest Przewodniczący

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej