Skład osobowy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji

Prezydium:

  • Pani Ewa Gałka - Przewodnicząca,
  • Pani Anna Maria Szymkowiak - Zastępczyni Przewodniczącej,
  • Pan Michał Jan Kosicki - Zastępca Przewodniczącej.

W skład Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2022 - 2025 wchodzi:

1) czworo przedstawicieli Rady Miasta Poznania:

a) Lidia Dudziak,

b) Henryk Kania,

c) Agnieszka Lewandowska,

d) Paweł Sowa;

2) czworo przedstawicieli Prezydenta Miasta:

a) Justyna Makowska,

b) Magdalena Pietrusik-Adamska,

c) Marzena Warchoł,

d) Magdalena Żmuda;

3) jedenaścioro przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a) Edyta Czernecka,

b) Wiesława Czerpińska,

c) Ewa Gałka,

d) Lidia Sufinowicz,

e) Katarzyna Kosakowska,

f) Michał Jan Kosicki,

g) Aneta Mikołajczyk,

h) Anna Jolanta Nowak,

i) Justyna Kalina Ochędzan,

j) Anna Maria Szymkowiak,

k) Karol Wyrębski.