Wieloletni Program Współpracy na lata 2024-2026

Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2026 wyznacza kierunki współpracy oraz określa ramy współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2024-2026.

Uchwalenie Wieloletniego programu współpracy jest deklaracją chęci współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi, a także zlecania im zadań publicznych gminy, co zapewni ciągłość realizacji tych zadań, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców. 

7 listopada 2023 roku uchwałą Nr XCII/1783/VIII/2023 Rady Miasta Poznania przyjęto Wieloletni programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2026. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej