OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Maciej Bedyński, Katarzyna Czarnowska, Andrzej Dłutkowski (Wiceprzewodniczący Rady), Adam Michał Dreliszak, Eugeniusz Mieczysław Gąsiorek, Hanna Joanna Jankowska, Dorota Matkowska, Maria Najewska, Zygmunt Jan Pawlik, Przemysław Polcyn, Witold Stanisław Puchalski, Robert Radecki, Magdalena Ratajczak, Radosław Marian Sekulski (Wiceprzewodniczący Rady), Piotr Żuberek

Skład Zarządu Osiedla

Maciej Bedyński, Witold Puchalski (Przewodniczący Zarządu), Robert Radecki (Zastępca Przewodniczącego Zarządu)

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Przemysław Polcyn

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Witold Puchalski

Adresy:

Siedziba: Filia Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Krzyżowniki-Smochowice
Email: Osiedle_Krzyzowniki@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla