Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Mirosław Góra, Adam Janczewski, Anna Jankowska, Paweł Kamiński, Maciej Krukowski, Jerzy Kuczek, Bożena Mikołajczak, Tadeusz Pałaszkiewicz, Irenusz Piechowiak, Ewa Troczyńska, Anna Węc

Skład Zarządu Osiedla

Mirosław Góra, Adam Janczewski, Anna Jankowska, Ewa Troczyńska, Paweł Kamiński

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Bożena Mikołajczak

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Mirosław Góra

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkół Nr 2 ul. Hangarowa 14
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Wola
Email: Osiedle_Wola@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: I poniedziałek miesiąca, godz. 17:00

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr I z dnia 25 marca 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 13 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 4 maja 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 1 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 6 lipca 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 14 września 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 5 października 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 2 listopada 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 7 grudnia 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 18 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XI z dnia 11 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 7 marca 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 4 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 11 maja 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 6 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 4 lipca 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 27 lipca 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 5 września 2016 r.

 Sesja nr XIX z dnia 3 października 2016 r.

 Sesja nr XX z dnia 7 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXI z dnia 21 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXII z dnia 5 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 20 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 6 marca 2017 r.

 Sesja nr XXV z dnia 8 maja 2017 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 29 maja 2017 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 24 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 11 września 2017 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 2 października 2017 r.

 Sesja nr XXX z dnia 6 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 4 grudnia 2017 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 8 stycznia 2018 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 22 stycznia 2018 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 5 lutego 2018 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 19 marca 2018 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 16 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XXXVII z dnia 7 maja 2018 r.

 Sesja nr XXXVIII z dnia 15 maja 2018 r.

 Sesja Nr XXXIX z dnia 2 lipca 2018 r.

 Sesja nr XL z dnia 1 października 2018 r.

 Sesja nr XLI z dnia 3 grudnia 2018 r.

 Sesja nr XLII z dnia 7 stycznia 2019 r.

 Sesja nr XLIII z dnia 4 lutego 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla