Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 939/2003 30-10-2003 poz.-modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - XVII 940/2003 30-10-2003 rozbudowa budynku i przebudowa budynku handlowo-biuroweo-usługowego-delikatesy mięsne
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 941/2003 30-10-2003 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 942/2003 30-10-2003 pozwolenie na budowę - podłączenie pieca gazowego c.o. w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 943/2003 30-10-2003 poz.-stacja bazowa telefonii komórkowej GSM Plus nr 30731 Poznań-Jeżycka
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 944/2003 30-10-2003 pozwolenie na budowę-podłączenie kotła gazowego c.o. w lokalu mieszkalnym nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 945/2003 30-10-2003 pozw. na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 946/2003 30-10-2003 pozw. na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszk.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 947/2003 30-10-2003 poz.-wew.instalacja gazu w lokalu mieszkalnym nr 10
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 948/2003 30-10-2003 pozwolenie na budowę o wydanie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla podłączenia pieca gazowego c.o.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 949/2003 30-10-2003 wykonanie robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 950/2003 30-10-2003 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 951/2003 30-10-2003 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieskzalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 952/2003 30-10-2003 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieskzalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 953/2003 30-10-2003 pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla podłączenie pieca gazowego c.o. w mieszkaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - XIII 954/2003 30-10-2003 zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 955/2003 30-10-2003 poz.-stacja transformatorowa wnętrzowa 110/15 kV Jeżyce
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 956/2003 30-10-2003 poz.-wodociąg oraz kanał sanitarny w ulicy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 957/2003 30-10-2003 pozw. na budowę - fundamenty pod wytwornice wody lodowej, estakady pod rurociągi oraz b. gosp.-techniczny
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 958/2003 30-10-2003 poz.-budynek mieszkalny jednorodzinny
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 61/2003 29-10-2003 warunki zabudowy - budynek garażowo-gospodarczy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 62/2003 29-10-2003 warunki zabudowy - budowa schodów zewn. i pochylni do istn. budynku - wejście do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla pracowników
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 913/2003 29-10-2003 pozwolenie na budowę sieci gazowej ś/c do działek
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 914/2003 29-10-2003 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 915/2003 29-10-2003 pozwolenie na budowę przyłącza energetycznego nn zasilającego budynek i stację telefonii komórkowej GSM
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 916/2003 29-10-2003 pozwolenie na budowę -podłączenie pieca gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 917/2003 29-10-2003 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu - podłączenie pieca gazowego c.o. w mieszkaniu nr 6
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 918/2003 29-10-2003 wykonanie robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 919/2003 29-10-2003 pozwolenie na budowę wodociągu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 921/2003 29-10-2003 pozw. na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszk.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 922/2003 29-10-2003 pozw. na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszk.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 923/2003 29-10-2003 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieskzalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 924/2003 29-10-2003 pozw. na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszk.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 925/2003 29-10-2003 poz.-wew.instalacja gazu z kotłem gazowym c.o.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 926/2003 29-10-2003 poz.-przebudowa istniejących pomieszczeń poradni w przyziemiu budynku na centralną sterylizatornię w SPSK nr 2 Akademii Medycznej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 927/2003 29-10-2003 pozw. na budowę - podłączenie pieca kąpielowego w lokalu mieszk
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 928/2003 29-10-2003 pozwolenie na budowę-podłączenie kotła gazowego c.o. w lokalu mieskzalnym nr 8
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 929/2003 29-10-2003 poz.-rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - XIII 930/2003 29-10-2003 budowa trzech segmentów zabudowy szeregowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 931/2003 29-10-2003 poz.-wew.instalacja gazu z kotłem gazowym c.o.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 932/2003 29-10-2003 pozwolenie na budowę tablicy reklamowej oświetlanej zewnetrznie - UA/A III.A7/73510-345/03
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 933/2003 29-10-2003 poz.-wew.instalacja gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 934/2003 29-10-2003 poz.-wew.instalacja gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 935/2003 29-10-2003 poz.-wew.instalacja gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 936/2003 29-10-2003 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 60/2003 28-10-2003 dec.-zmiana układu dróg i ogrodzenia dla umożliwienia transportu transformatorów na terenie stacji 110/6 kV-GPZ 19 HCP
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 894/2003 28-10-2003 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku biurowo-usługowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 895/2003 28-10-2003 pozwolenie na budowę instalacji wenętrznej gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 896/2003 28-10-2003 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 897/2003 28-10-2003 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 898/2003 28-10-2003 poz.-podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku mieskzalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 899/2003 28-10-2003 pozwolenie na budowę - remont sieci gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 900/2003 28-10-2003 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 901/2003 28-10-2003 wykonanie robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 902/2003 28-10-2003 budowa wewnętrznej istalacji gazowej z podłączeniem kotła co
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 903/2003 28-10-2003 pozwolenie na budowę - podłączenie pieca gazowego w budynku handl.-usługowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 904/2003 28-10-2003 pozwolenie na budowę-linia kablowa energetyczna SN oraz złącze kablowe wolnostojące ZK SN
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - XVIII 905/2003 28-10-2003 budowa/rozbiórka hali magazynowej, przebudowa budynku na salę konferencyjną i kotłowni gazowej, termorenowację obiektów, przebudowę dróg, placów i parkingów oraz sieci wewnątrz zakładów
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 906/2003 28-10-2003 pozwolenie na budowę instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 907/2003 28-10-2003 pozw. - na instalacja gazu z kotłem centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym