Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
- pozwolenie 109/20 06-07-2020 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (pomiędzy ZKSN-6159 Promag Romana Maya 11 do MST-1718 Wagrowska/Starołęcka)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1247/2020 03-07-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy lokalu mieszkalnego nr 1 na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1248/2020 03-07-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy i połączenia lokali użytkowych nr R300 i M302 w Centrum Handlowym Posnania poziom +1 w osiach B01-B03/l33-l38
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1249/2020 03-07-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacj igazu w lokalu mieszkalnym nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1250/2020 03-07-2020 pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowę nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1251/2020 03-07-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie elewacji frontowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych , teren zieleni 1252/2020 03-07-2020 Pozwolenie na budowę słupa ogłoszeniowego - reklamowego na terenia Miasta Poznania nr 11
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1253/2020 03-07-2020 przebudowa (w zakresie wykonania otworu w stropie pomiędzy lokalami A6 i A8) budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1254/2020 03-07-2020 Pozwolenie na budowę na inwestycji polegajacej na wykonaniu instalacji gazowej w celu zainstalownia centralnego ogrzewania
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1255/2020 03-07-2020 Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 34/2020 03-07-2020 pozwolenie na budowę podestu pod agregaty chłodzące na istniejącym budynku stacji schładzania wody Hali nr 1 Zakładu nr 3
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 442/2020 03-07-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy hali magazynowej namiotowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 443/2020 03-07-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym oraz zbiornikiem bezodpływowym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 444/2020 03-07-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania garażu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 445/2020 03-07-2020 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 123/2020 02-07-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 123/2020 02-07-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami oraz infrastrukturą umożliwiającą dojazd do budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1239/2020 02-07-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 124/2020 02-07-2020 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy istniejącego budynku o piętro i poddasze użytkowe
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1240/2020 02-07-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na przebudowie wewnętrzenej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1241/2020 02-07-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1242/2020 02-07-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy układu drogowego dróg wewnętrznych ul.Rataje i ul. bez nazwy wraz z budową schodów terenowych oraz przebudową istniejących skarp i budową oświetlenia drogowego na potrzeby budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterze
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1243/2020 02-07-2020 zmiana pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1244/2020 02-07-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w domu mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1245/2020 02-07-2020 pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1246/2020 02-07-2020 pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego dwulokalowego
- teren zabudowy usługowej - handel 33/2020 02-07-2020 pozwolenie na budowę budynku handlowo usługowego z infrastrukturą towarzyszącą, pylonem i instalacją gazu oraz rozbiórka obiektu istniejącego kolidującego z inwestycją
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 439/2020 02-07-2020 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy (biuro)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 441/2020 02-07-2020 ustalenie warunków zabudowy dla wykonania kafra zwiększającego powierzchnię poddasza i doświetlającego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 121/2020 01-07-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 122/2020 01-07-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wcięcia stacji MST-4 w linię kablową SN 15kV relacji K-228/E-1563
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1223/2020 01-07-2020 Udzielenie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1224/2020 01-07-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrzenj instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1225/2020 01-07-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1226/2020 01-07-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na rozbudowie wewnetrzenj instalacji gazowej mieszkania
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1227/2020 01-07-2020 pozwolenie na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1228/2020 01-07-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na bubowie wewnętzrenj instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1229/2020 01-07-2020 pozwolenie na budowę dla wykonania remontu elewacji tylnej wraz z wymianą bramy i drzwi zewnętrznych w kamienicy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1230/2020 01-07-2020 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrznej instalacji gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1231/2020 01-07-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 4
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1232/2020 01-07-2020 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1233/2020 01-07-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 1234/2020 01-07-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy budynku Orange Polska S.A. w celu wydzielenia budynku WCT wraz z z projektem wydzielenia pożarowego oraz przebudową wejścia do budynku WCT
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 1235/2020 01-07-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy układu zasilania CH Avenida w zakresie rezerwowego źródła energii elektrycznej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1236/2020 01-07-2020 Wniosek o pozwolenie na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szkoły podstawowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1237/2020 01-07-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz nadbudowa budynku garażowego w wyniku czego powstanie jeden budynek mieszkalny jednorodzinny oraz wew. instalacji gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1238/2020 01-07-2020 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 436/2020 01-07-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 455
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 437/2020 01-07-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku garażowego, legalizacja
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 438/2020 01-07-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z lokalem usługowym wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 119/2020 30-06-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 120/2020 30-06-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej POZ0080 sieci Play
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - rzemiosło 1212/2020 30-06-2020 pozwolenie na budowę dla zagospodarowania terenu zieleńca w rejonie ul.Podkomorskiej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1213/2020 30-06-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na budowie budynków mieeszkalnych jednordozinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1214/2020 30-06-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz podłączeniem kotła c.o. opalanego gazem w lokalu mieszkalnym nr 6
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1215/2020 30-06-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 10
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1216/2020 30-06-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 3
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1217/2020 30-06-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajaćej na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednordzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1218/2020 30-06-2020 Pozwolenie na budowę polegające na rozbudowie wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1219/2020 30-06-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Strona 1 2 1,997