Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2049/2020 09-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrzenj i wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2050/2020 09-10-2020 Pozowlenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie wewnetrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2051/2020 09-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszklanego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2052/2020 09-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2053/2020 09-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budynku mieszklanym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojacej z garażem dwustanowiskowym oraz zbiornikiem bezodpłyowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2054/2020 09-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwstycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego w wew. instacja sanitarną oraz zbiornikiem bezodpływowym na tereniie działki
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2055/2020 09-10-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2056/2020 09-10-2020 pozwolenie na budowę - przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2057/2020 09-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wewętrzną instalacją gazową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2058/2020 09-10-2020 Pozolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją gazową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 2059/2020 09-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalcji fotowoltaiczej o mocy 105,0kWp dla istniejącego budynku Skalar Office Center w Poznaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2060/2020 09-10-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2061/2020 09-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na budowie wewenętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2062/2020 09-10-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy, przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową (przedszkole i żłobek)
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 53/2020 09-10-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego i budowa budynku gospodarczo-garażowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 604/2020 09-10-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycjipolegającej na częściowej rozbiórce budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jego przebudowie i rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy, zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną instalację gazową.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1/2020 08-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na modernizacji budynku szatniowo - administracyjnego Akademii Fizycznego w Poznaniu
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 179/2020 08-10-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 188/2020 08-10-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej SN 15kV kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 189/2020 08-10-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej n/c
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2035/2020 08-10-2020 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul.Święty Marcin pomiędzy ul.Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego na odcinku od ul.Św.Marcin do Pl.Wolności w ramach zadania pn.Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowegopomiędzy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2036/2020 08-10-2020 Pozwolenie na budowę polegającą na dociepleniu i przebudowie elem. elewacji w zakresie zmniejszenia otworu okiennego i dodanie nowych kominków w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2037/2020 08-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na rozbudowie wewnetrzenj instalacji gazowej w budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2038/2020 08-10-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2039/2020 08-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na podłączeniu pieca gazowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2040/2020 08-10-2020 pozwolenie na budowę - przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wydzielenie 2 lokalu mieszkalnego oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2041/2020 08-10-2020 pozwolenie na budowę magistrali wodociągowej i budowa sieci wodociągowej rozdzielczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2042/2020 08-10-2020 pozwolenie na budowę - przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2043/2020 08-10-2020 Pozwolenie na budowę- remont i rewiatalizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2044/2020 08-10-2020 Pozwolenie na budowę polegającą na rozbudowie wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2045/2020 08-10-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy mostu nad rzeką Główną na terenie zakładu produkcyjnego Nivea Polska sp.z o.o.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2046/2020 08-10-2020 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowsej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2047/2020 08-10-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2048/2020 08-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalno-usługowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 602/2020 08-10-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku hotelowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 603/2020 08-10-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszklanego wielorodzinnego z podziemną halą garażową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2013/2020 07-10-2020 Pozwolenie na budowę polegającej na budowie stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej, przyłącza elektroenerg.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2014/2020 07-10-2020 Pozowolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na rozbudowie istniejącego rurociągu sprzężonego powietrza
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2015/2020 07-10-2020 Zmiana pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji wewnetrzenej gazu w budynku mieszklanym - projekt zamienny
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2016/2020 07-10-2020 Udzielenie pozwolenia na budowe wewnetrznej istalacji gazowej w lokalu mieszklanym nr 43.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2017/2020 07-10-2020 pozwolenie na robudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2018/2020 07-10-2020 pozwolenie na budowę sieci cieplnej w ulicy Czarnucha
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2019/2020 07-10-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 5
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2020/2020 07-10-2020 pozwolenie na budowę słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 35
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2021/2020 07-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usłługowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2022/2020 07-10-2020 Pozwolenie na budowę dla iwnestycji polegającej na przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2023/2020 07-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2024/2020 07-10-2020 pozwolenie na budowę wewnętznej instalacj igazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2025/2020 07-10-2020 pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2026/2020 07-10-2020 Pozwolenie na budowę polegającą na rozbudowie i przebudowie schodów zewn. budynku mieszkalnego jednorodzinnego z rozbiórką wiatrołapu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2027/2020 07-10-2020 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz wewnętrzną instalacją gazową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2028/2020 07-10-2020 pozwolenie na budowę - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2029/2020 07-10-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalno-usługową oraz budowa wewnętrtznej instalacji gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2030/2020 07-10-2020 pozwolenie na budowę słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 56
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2031/2020 07-10-2020 Pozwolenie na budowę polegającą na budowie wejść do zakładu Volkswagen Poznań, rozbiórka w lokalizacji nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2032/2020 07-10-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku biurowym nr 32
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2033/2020 07-10-2020 pozwolenie na budowę dla modernizacji kotłowni węglowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2034/2020 07-10-2020 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku usługowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 601/2020 07-10-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej budowie słupa ogłoszeniowo - reklamowego nr 466
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy zagrodowej 2001/2020 06-10-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na rozbudowie zakłdau produkcji opon - etap II estakada
Strona 1 2 2,035