Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 92/2023 27-01-2023 Pozwolenie na remont elewacji kamienicy mieszkalno-usługowej waz z wykonaniem okien połaciowych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 93/2023 27-01-2023 Pozwolenie na budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 94/2023 27-01-2023 zmiana pozwolenia na budowę 3 budynków garażowych w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 95/2023 27-01-2023 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 96/2023 27-01-2023 Pozwolenie na budowę budynku Centrum Klinicznego B+R Medycyny i Hodowli Zwierząt oraz Ochrony KLimatu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 97/2023 27-01-2023 Pozwolenie na rozbudowe budynku handlowo- usługowego o pomieszczenie butelkowni
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren sportu i rekreacji 98/2023 27-01-2023 Zmiana pozwolenia na budow nr dec195/2020, sprawa UA-V.6740.3304.2019 -rozbudowa i przebudowa hali widowiskowo- sportowej arena wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zmianą zagospodarowania terenu
- spr_UA-VIII.6743.117.2023 27-01-2023 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
- spr_UA-VIII.6743.119.2023 27-01-2023 Zgłoszenie budowy nowego budynku
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 18/2023 26-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 32/2023 26-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 33/2023 26-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 34/2023 26-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojacych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 35/2023 26-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 36/2023 26-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 37/2023 26-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku wielorodzinnego i parkingu podziemnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej , teren dróg publicznych 87/2023 26-01-2023 Pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej: linia kablowa SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn 0,4 kV ze złączami
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 88/2023 26-01-2023 pozwolenie na budowe budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 89/2023 26-01-2023 Pozwolenie na rozbiórkę istniejącego stropu nad kondygnacją podziemną.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 90/2023 26-01-2023 Pozwolenie na budowe fundamentu izsypu oraz montaż dwóch silosów z przynależnymi urządzeniami do transportu, budowa konstrukcji wsporczej estakady oraz przebudowa rampy oraz pozwolenie na rozbiórke podpory estakady
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 91/2023 26-01-2023 Pozwolenie na rozbudowę waitrołapu w budynku handlowo-usługowym
- spr_UA-V.6743.110.2023 26-01-2023 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym dwurodzinnym
- spr_UA-VI.6743.115.2023 26-01-2023 Zgłoszenie posadowienia zbiornika naziemnego na gaz płynny propan
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 15/2023 25-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 16/2023 25-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, nadbudowa zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 17/2023 25-01-2023 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 100mm i dłu. ok 270m, DN 150mm i dłu. ok. 370m
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 17/2023 25-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodz. z usługami i garażem podziemnym i elem. zagospodarowania terenu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 18/2023 25-01-2023 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 29/2023 25-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie wolnostojacej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 30/2023 25-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budyn. mieszkalnych wielorodzinnych z halą garażową i usługami na patrerze
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 31/2023 25-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, nadbudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno- usługowego
- 37/2023 25-01-2023 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji,sanitarnej oraz sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
- 38/2023 25-01-2023 Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych , teren dróg publicznych 85/2023 25-01-2023 Pozwolenie na budowę sieci sanitarnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 86/2023 25-01-2023 Pozwolenie na przebudowę wejścia do budynku szkoły wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 13/2023 24-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 14/2023 24-01-2023 Ustalenie lokalizacji inwestrycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 14/2023 24-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 15/2023 24-01-2023 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy treningowej ścieżki rowerowej - pumptracka
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 16/2023 24-01-2023 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 26/2023 24-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy ulicy Straży Ludowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 27/2023 24-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z budową garażu pionowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 28/2023 24-01-2023 Warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania parteru budynku na gabinet kosmetyczny, pietra budynku na dwa lokale mieszkalne połączone z dobudową zewnętrznej klatki schodowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 74/2023 24-01-2023 Pozwolenie na projekt hydroizolacji wykonanej od zewnątrz
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 75/2023 24-01-2023 Pozwolenie na budowęwewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 76/2023 24-01-2023 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz urządzeniami budowlanymi
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 77/2023 24-01-2023 Pozwolenie na budowe sieci wodociągowej DN 150mm
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 78/2023 24-01-2023 Pozwolenie na budowę nadbudowę i rozbudowę budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe wielorodzinne
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 79/2023 24-01-2023 Pozwolenie na budowę chłodni wraz z windą nad boksami 40/49 w hali K2 na terenie Wielkopolskiej Giełdy Rolniczo- Ogrodniczej w Poznaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 80/2023 24-01-2023 Zmiana pozwolenia na budowę nr dec.2611/2022, sprawa UA-V.6740.2082.2020 przebudowa, remont sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego szkoły podstawowej nr 92 w Poznaniu na pomieszczenia Centrum Usług Wspólnych Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 81/2023 24-01-2023 Pozwolenie na termomodernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 82/2023 24-01-2023 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 83/2023 24-01-2023 Pozwolenie na rozbudowę o wykusz i nadbudowę wiatrołapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 84/2023 24-01-2023 Pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania częsci budynku biurowego na budynek zamieszkania zbiorowego
- spr_UA-V.6743.102.2023 24-01-2023 Zgłoszenie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
- spr_UA-V.6743.99.2023 24-01-2023 Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej
- spr_UA-VI.6743.103.2023 24-01-2023 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjnym
- spr_UA-VIII.6743.105.2023 24-01-2023 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 12/2023 23-01-2023 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 13/2023 23-01-2023 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej podziemnej 15KV
Strona 1 2 2276