Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 30/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 31/2020 14-02-2020 warunki zabudowy - legalizacja budynku gospopdarczego przebudowanego na cele mieszkalne
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej , teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 325/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy i nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku istniejącego oraz budowa garażu podziemnego i infrastruktury technicznej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 326/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę budynku hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 327/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy wejścia w budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 328/2020 14-02-2020 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy ulicy Mleczowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 329/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę dla zmiany aranżacji pomieszczeń biurowych na poziomie parteru w budynku Delta
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 330/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla podłączenia odbiorników gazowych w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 331/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 332/2020 14-02-2020 pozwolenie na rozbiórkę budynku handlowo-usługowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 333/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 wraz ze zmianą sposobu użytkowaniana poradnię psychologiczno-pedagogiczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 334/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych C i D z jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu
- 54/2020 14-02-2020 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieć kanalizacji sanitarnej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 83/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalno-usługowego wolnostojącego wraz z parkingiem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 84/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 85/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 56
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 86/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy na lokal handlowo-usługowy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 87/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 41
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 29/2020 13-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany (aktualizacji) sposobu użytkowania obiektu niemieszkalnego na funkcję mieszkalno-gospodarczo-usługową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 309/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacj igazu w lokalu mieszkalnym nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 310/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbiórką dwóch hal namiotowych oraz wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 311/2020 13-02-2020 Pozwolenie na budowę instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 312/2020 13-02-2020 Pozwolenie na wykucie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej samonośnej i wykonanie nowej ściany wewnętrznej samonośnej w pomieszczeniu technicznym na poziomie garażu podziemnego -1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 313/2020 13-02-2020 Pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego jendorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz garażu wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 314/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 315/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 316/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu usługowym - Bistro
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 317/2020 13-02-2020 Pozwolenie na rozbiórkę pawilonu handlowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 318/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na 12 lokali mieszkalnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 319/2020 13-02-2020 Pozwolenie na przebudowę dwóch lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 320/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 321/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy prawego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 322/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal handlowy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 323/2020 13-02-2020 Pozwolenie na rozbiórkę budynku garażowo-administracyujnego, socjalnego, warsztatu samochodowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 324/2020 13-02-2020 Pozwolenie na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 77/2020 13-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową oraz garażową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 78/2020 13-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy z przebudową c (poddasze) istn. kamienicy wraz z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna) z garażem podziemnym i garażami samochodowymi w kondygnacji parteru nowo budowanego budynku (oficyna)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 79/2020 13-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie brogi wewnętrznej.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 80/2020 13-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem dwustanowiskowym w bryłę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki: wodno - kanalizacyjna, elektryczna i gazowa
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 81/2020 13-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 82/2020 13-02-2020 warunki zabudowy dla zespołu b. wielorodzinnych z możliwością realizacji usług i garażami podziemnymi
- spr_UA-VI.6743.147.2020 13-02-2020 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- spr_UA-VII.6743.148.2020 13-02-2020 Zgłsozenie zamiaru budowy z projektem budowlanym
- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 11/2020 12-02-2020 Wydanie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 296/2020 12-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku z lokalem usługowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 297/2020 12-02-2020 Pozwolenie na budowę sieci kablowej do złącza kablowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 298/2020 12-02-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 7
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 299/2020 12-02-2020 pozwolenie na wykonanie prac remontowych przy posadzce w pokojach nr 42,43,45
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 300/2020 12-02-2020 Pozwolenie na budowę budynku gospodarczego na sprzęt ogrodniczy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 301/2020 12-02-2020 pozwolenie na budowę dla przenieisenia szlabanu przy wjeździe na teren zaplecza Palmiarni Poznańskiej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 302/2020 12-02-2020 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 303/2020 12-02-2020 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych jako A i E, wraz z towarzyszącą infraqstrukturą techniczną- drogami wewnętrznymi, kanalizacją deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi, instalacją oświetleniową, wiatą rowerową oraz śmietnikiem
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 304/2020 12-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy II piętra budynku biurowego A firmy Yes Properties sp.z o.o.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 305/2020 12-02-2020 Pozwolenie na budowe wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 306/2020 12-02-2020 pozwolenie na nudowę dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bez
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 307/2020 12-02-2020 Zmiana pozwolenia na budowę nr 2707/2017- budowa sali gimnastycznej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - gastronomia 308/2020 12-02-2020 pozwolenie na budowę pylonu reklamowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 70/2020 12-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 71/2020 12-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 11
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 72/2020 12-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 35
Strona 1 2 1,948