DOWOZY ZBIOROWE

Dowozy organizowane są zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Załączniki


DOWOZY INDYWIDUALNE

Uwaga!

17 marca 2020 r. roku weszło w życie Zarządzenie nr 240/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Treść Zarządzenia oraz druki do pobrania (wniosek, umowa, rozliczenie) dostępne na stronie BIP pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/240-2020-p,NT001633F6/

Załączniki