Zasady zwrotu kosztów dowożenia uczniów do placówek

Uwaga!

17 marca 2020 r. roku weszło w życie Zarządzenie nr 240/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Treść Zarządzenia oraz druki do pobrania (wniosek, umowa, rozliczenie) dostępne na stronie BIP pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/240-2020-p,NT001633F6/