Darmowe przejazdy dla uczniów!

Już od sierpnia tego roku uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi, będą podróżować liniami ZTM bezpłatnie. Rada Miasta Poznania zdecydowała również, że uprawnienie do zakupu atrakcyjnego cenowo Biletu Metropolitalnego będzie przysługiwało mieszkańcom wszystkich gmin, także spoza powiatu poznańskiego, objętych porozumieniem międzygminnym.

Darmowe przejazdy dla uczniów
Darmowe przejazdy dla uczniów

Uchwała, podjęta przez poznańskich radnych 9 lipca rozszerza zakres bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych mieszkających w innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu. Zmieniony też został zapis dotyczący ulgi 50 proc. dla absolwentów szkół średnich spoza Poznania i gmin objętych porozumieniem transportowym i tak od sierpnia na podstawie biletów ulgowych będą mogli podróżować "uczniowie szkół ponadpodstawowych aż do 30 września roku, w którym ukończą 20 rok życia, na podstawie legitymacji szkolnej". Także od sierpnia  Bilet Metropolitalny będą mogli kupować mieszkańcy z wszystkich gmin objętych porozumieniem transportowym, także spoza powiatu poznańskiego (jak wyżej).

 ZTM