Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli:

1) Przedszkola nr 65, ul. Czechosłowacka 29;

2) Przedszkola nr 129, os. Przyjaźni 135.

zdjęcie ozdobne - grafika artykułu
Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora... (podać nazwę i adres szkoły lub placówki)" w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, pokój nr 211, 212, 213 - II piętro, w terminie do 28 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30.

Załączniki

sieci społecznościowe