Naturalne place zabaw

Labirynty z krzewów, kuchnie błotne i piaskowe wyspy - to tylko niektóre elementy, które zostaną zastosowane przy tworzeniu kolejnych naturalnych placów zabaw w poznańskich przedszkolach.

Przedszkole nr 42
Przedszkole nr 42

Naturalny plac zabaw to wyjątkowe miejsce stworzone z myślą o najmłodszych, gdzie w aranżacji przestrzeni oprócz tradycyjnych urządzeń zabawowych wykorzystuje się naturalne elementy przyrody. Dzięki temu powstają m.in. pagórki ziemne, szałasy z żywej wikliny czy ścieżki z kłód i pieńków, uzupełnione o zielone rabaty, krzewy owocowe i domki, które pozwalają dzieciom uprawiać własne rośliny czy obserwować owady. Tak zaaranżowane miejsce tworzy bardziej "ogród zabaw" niż "plac zabaw", dając dzieciom i ich opiekunom możliwość bezpośredniego doświadczania przyrody, a w skali miasta tworzy dodatkową przyjazną zieloną przestrzeń.

- Aranżując przedszkolną przestrzeń, stwarzamy warunki do tego, by dzieci mogły poznawać przyrodę i spędzać wolny czas w sposób aktywny. Poprzez zastosowane rozwiązania odkrywają otaczający ich świat - wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

W Poznaniu w latach 2017-2018 stworzono trzy takie naturalne place zabaw w ogródkach w Przedszkolu nr 42, nr 46 i nr 87.  W ramach pilotażowego projektu "Aktywne sposoby edukacji przedszkolnej" powstał też poradnik, w którym zawarto wskazówki dotyczące aranżacji ogródków przedszkolnych. Stworzone w ramach tego projektu rozwiązania okazały się innowacyjne w skali Poznania i całego kraju, a informacje o poznańskich przedszkolach trafiły nawet na łamy międzynarodowego czasopisma "Sustain Europe".

-   Przestrzenie, które powstały w ramach projektu to tło dla aktywności dzieci, dla ich działań twórczych. Tam nie ma żadnych barier. Dzieci mogą swobodnie tą przestrzenią manipulować, aranżować, korzystać z niej tak, jak uważają za stosowne - tłumaczyła Alina Skrobek, dyrektorka Przedszkola nr 87. -  Chciałam podkreślić, że najmłodsi brali udział w aranżacji tej przestrzeni. Powstała koncepcja to odpowiedź na ich potrzeby.

W 2019 r. w kolejnych 12 poznańskich przedszkolach powstaną naturalne place zabaw. W ramach projektu  "Connecting Nature" (Program Ramowy Horyzont 2020) przedszkola otrzymują wsparcie architekta krajobrazu, który wykonuje dla nich projekt zagospodarowania ogródka. Każdy projekt jest przygotowywany na podstawie indywidualnych konsultacji z przedszkolem, aby uwzględnić warunki naturalne, a także potrzeby dzieci i kadry pedagogicznej oraz plany związane z jego przyszłością.

Ponadto, w ogródkach powstaną eko-demonstratory służące edukacji ekologicznej, np. szałas z zaplecionej żywej wierzby, pergola obsadzona krzewami owocowymi czy stół z roślinnością. Dodatkowo, realizowany jest cykl działań informacyjnych, których celem jest promowanie wśród przedszkoli ideę naturalnego placu. W zaplanowanym cyklu warsztatów weźmie udział łącznie ok. 200 nauczycieli i dyrektorów poznańskich przedszkoli. Sama modernizacja ogródków zrealizowana zostanie ze środków Wydziału Oświaty UMP oraz Budżetu Obywatelskiego.

Projekt koordynowany jest przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie projektu.

JD

Załączniki