Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego liceum ogólnokształcącego - zmiana terminu

Szanowni Państwo,

w związku z panującą epidemią koronawirusa zmianie uległ termin do którego można skaładać oferty. Został on przedłużony do 15 maja 2020 r.

Konkurs - zmiana terminu
Konkurs - zmiana terminu

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora... (podać nazwę i adres szkoły lub placówki)" w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, pokój nr 211, 212, 213 - II piętro, w terminie do 15 maja 2020 r. do godz. 15.30.

Link do poprzedniego ogłoszenia: https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/ogloszenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-liceum-ogolnoksztalcacego,144092.html

KB

Załączniki