Rozpoczął się nabór ofert w Otwartym Konkursie Ofert na projekty edukacyjne realizowane w 2021 roku!

7 stycznia rozpoczął się nabór ofert w Otwartym Konkursie Ofert na zadania publiczne miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie".

Otwarty Konkurs Ofert 2021 - grafika artykułu
Otwarty Konkurs Ofert 2021

Organizacje pozarządowe mogą składać swoje projekty edukacyjne poprzez platformę dotacyjną na stronie www.Witkac.pl, w ramach sześciu zadań publicznych pod nazwami:

1. Działania edukacyjne promujące szkolnictwo zawodowe.

2. Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.

3. Kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej.

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upowszechnianie wiedzy.

5. Działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym (w tym postaw prozdrowotnych) i wychowawczym oraz kształtowanie kompetencji społecznych.

6. Zwiększenie świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz ekologii.

Szczegółowe informacje na temat sposobu składania ofert oraz procedowania przy konkursie znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Witkac.pl

Zachęcamy do udziału!

sieci społecznościowe