Wkrótce renowacja elewacji zabytkowego gmachu szkoły na Łazarzu

Kolejna zabytkowa szkoła odzyska swój historyczny blask. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na renowację elewacji budynku głównego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego oraz budynku sali gimnastycznej usytuowanej przy ul. Wyspiańskiego wraz z remontem ogrodzenia (szczegóły TUTAJ).

Wkrótce renowacja elewacji zabytkowego gmachu szkoły na Łazarzu
Wkrótce renowacja elewacji zabytkowego gmachu szkoły na Łazarzu

Realizację zadania podzielono na etapy. Przedmiotem tegorocznego jest renowacja południowej elewacji budynku głównego wraz z remontem ogrodzenia.

Szkoła z salą gimnastyczną to budynki w historycznej części Poznania, w rejonie parku Wilsona. Gmach przy ul. Berwińskiego 2 jest wpisany do rejestru zabytków od 1979 r., a budynek sali gimnastycznej wchodzi w skład zespołów urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania. Renowacja zostanie przeprowadzona  zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi tak, by zachowany został historyczny charakter budynków.

Prace obejmują naprawę rys i pęknięć muru. Ceglane elewacje będą oczyszczone i uzupełnione. Zniszczone cegły zostaną wymienione z zachowaniem spójności kolorystycznej (na partiach górnych elewacji w odcieniu piaskowo-żółtym, a na cokołach brązowo-ceglastym). Części otynkowane będą wzmocnione i naprawione, a potem pomalowane na kolor najbliższy pierwotnemu. Dekoracje architektoniczne (parapety, gzymsy) przejdą konserwację, a ich brakujące elementy będą rekonstruowane. Zakres prac obejmuje również konserwację elementów stalowych i wymianę m.in. rynien. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca przeanalizuje także stopień zawilgocenia murów ścian piwnic i w razie potrzeby wykona izolację pionową.

Zainteresowane podmioty mają czas na składanie ofert przetargowych do 24 lipca. Wybrany w postępowaniu wykonawca na wykonanie tegorocznego zadania będzie miał 110 dni od dnia podpisania umowy.

Źródło: https://pim.poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/wkrotce-renowacja-elewacji-zabytkowego-gmachu-szkoly-na-lazarzu