Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

dzisiejsze święto - Dzień Edukacji Narodowej - skupia myśli całego społeczeństwa wokół osób zawodowo związanych z oświatą i szkolnictwem. To właśnie dziś w szczególny sposób uzmysławiamy sobie, jak istotną rolę odgrywają pedagodzy w życiu kolejnych pokoleń, ich intelektualnym i moralnym rozwoju.

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

Mijający rok był czasem trudnym. Efekty reformy oświaty wdrożonej przez obecne władze rządowe spowodowały, iż placówki oświatowe stanęły w obliczu wielu problemów. Wynikały one m.in. z rekrutacji podwójnego rocznika do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, co w praktyce oznaczało konieczność niezwykle kosztownego przystosowania szkół do nowych potrzeb. Kolejno wprowadzane programy rządowe wymuszają na samorządach szukania oszczędności i to często kosztem szeroko rozumianej oświaty, w obszarze tak ważnym dla przyszłych pokoleń. Chciałbym przy tej okazji zapewnić, że władze naszego Miasta dokładają wszelkich starań, by wspierać Państwa, dzieci, młodzież oraz rodziców w całym procesie edukacyjnym.

Dziękując za Państwa trud codziennej pracy wychowawczej i dydaktycznej, życzę, aby niezależnie od codziennych problemów realizacja celów zawodowych stanowiła źródło osobistej satysfakcji, a wyniki działań zostały docenione przez kolegów i młodych ludzi, dla których nauczyciele i wychowawcy są autorytetami. Mam nadzieję, że wykonywany przez Państwa zawód będzie dawał poczucie spełnienia i inspirował do podejmowania kolejnych ambitnych wyzwań edukacyjnych.

                                                                                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                        Mariusz Wiśniewski

Załączniki