Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, placówki oświatowej

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, placówki oświatowej

Poniżej znajdziecie Państwo pliki dotyczące procedury konkursowej na dyrektora placówki oświatowej:

1)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce;

2)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;

3)      Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Aktualne treści ogłoszeń konkursowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.poznan.pl > Ogłoszenia, decyzje, rejestry > Komunikaty i ogłoszenia > Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz ogłoszenia dotyczące doradców metodycznych).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej