Koronawirus. Pomoc dla przedsiębiorców

Wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku szerzącej się epidemii jest zadaniem rządu. Mimo to Miasto Poznań analizuje różne warianty działań, dzięki którym mogłoby pomóc lokalnym firmom.

W Poznaniu już teraz analizowane są różne możliwości, które pozwoliłyby wesprzeć lokalne firmy - grafika artykułu
W Poznaniu już teraz analizowane są różne możliwości, które pozwoliłyby wesprzeć lokalne firmy

Poznańscy przedsiębiorcy - tak jak właściciele firm w całej Polsce - czekają na państwowy pakiet pomocowy, który pomógłby im utrzymać działalność mimo szerzącej się epidemii. Niezbędna jest szybka pomoc ze strony rządu oraz banków. Działania samorządów powinny mieć tylko charakter uzupełniający - mimo to w Poznaniu już teraz analizowane są różne możliwości, które pozwoliłyby wesprzeć lokalne firmy. Wszelkie jednak pomysły będą musiały uwzględniać przyszłą jeszcze bardziej niepewną sytuację finansową miasta.

- Cały czas czekamy na pakiet, który rząd obiecał przedsiębiorcom - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Już teraz musimy jednak zacząć myśleć o tym, jak będziemy funkcjonować, gdy największe zagrożenie zostanie wyeliminowane. Rozważamy różne możliwości. Lepiej przygotować dobre rozwiązania nieco później, niż szybko, ale byle jakie.

Już teraz przedsiębiorcy mogą zawiesić działalność z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą. Żeby zawieszenie było skuteczne, musi trwać co najmniej 30 dni. Działalność można zawiesić bezterminowo.

Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej wskazana we wniosku może być datą wcześniejszą lub późniejszą niż data złożenia dokumentu. To znaczy, że nie trzeba składać  wizyty w urzędzie w okresie zagrożenia epidemicznego - ważne, aby data zawieszenia była zgodna ze stanem faktycznym.

Obecnie działalność można zawiesić za pośrednictwem strony CEIDG, posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny. Wniosek można przesłać również pocztą tradycyjną lub umieścić w skrzynce podawczej w urzędzie, jednak w takim wypadku podpis przedsiębiorcy musi być potwierdzony notarialnie. W przeciwnym wypadku po odebraniu takiego wniosku urząd wezwie przedsiębiorcę do osobistego stawiennictwa i potwierdzenia swojej tożsamości i podpisu na dokumencie.

Więcej szczegółowych informacji nt. zawieszenia działalności gospodarczej dostępne jest na stronie biznes.gov.pl.

We wtorek, 17 marca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych. Żeby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba będzie wypełnić wniosek. W dokumencie zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności. 

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje, że ulga zostanie udzielona. Wniosek będzie mógł być złożony poprzez PUE, wrzucony do pojemników na dokumenty w placówkach ZUS lub przesłany na specjalny adres e-mail oddziału ZUS.

AW