Święto Konstytucji 3 Maja - przemówienie prezydenta Poznania

Drogie poznanianki, drodzy poznaniacy! Spotykamy się, jak co roku, żeby uczcić pamięć o Konstytucji 3 Maja, pamięć o jej twórcach i o wartościach, które głosiła. Chodziło o wolność, demokrację, ład polityczny i prawny. O Rzeczpospolitą silną i dobrze zarządzaną.

Na zdjęciu prezydent Poznania podczas przemówienia - grafika artykułu
Poznań świętował rocznicę Konstytucji 3 Maja

Jak co roku przypominamy, że cele, które tamta Konstytucja miała na uwadze, pozostają aktualne. Ani wolność, ani demokracja, ani praworządność nie są czymś stałym, danym na zawsze. Trzeba się o nie stale upominać, troszczyć, zabiegać o nie, a czasami z determinacją walczyć. 

Przez ostatnich osiem lat wartości demokratyczne były zagrożone przez populizm. Populizm powołuje się na wolę ludu, lecz w istocie okrada go z szacunku i udziału we władzy. Populiści przebierają się za moralistów, żeby pod osłoną wielkich słów łupić państwo i naród. Dla populistów Konstytucja to nie fundament państwa, lecz przeszkoda w procesie jego zawłaszczenia.

Zatem dzisiejsze święto cieszy mnie bardziej niż poprzednie. 15 października ubiegłego roku stała się bowiem rzecz niezwykłej wagi. Zwycięstwo koalicji ugrupowań demokratycznych umożliwiło powstanie nowego rządu i zahamowało rozpad państwa. Wracamy do Europy, która stanowi oparcie dla naszego bezpieczeństwa i rozwoju, godzimy się z sąsiadami i sojusznikami, odzyskujemy dla społeczeństwa instytucje publiczne, takie jak telewizja czy prokuratura. Chociaż naprawa Rzeczpospolitej po PIS to praca na lata, to już się zaczęła i mimo przeszkód postępuje.

Ale obok tej roboty toczyć się musi jeszcze inna praca, może ważniejsza - nad etyką obywatelską, nad upowszechnieniem świadomości, że nasza ojczyzna to owoc naszego wspólnego trudu, że kraj cały i poszczególne miejscowości będą tym lepsze, im więcej uwagi im poświęcimy. Niska frekwencja w niedawnych wyborach samorządowych świadczy o tym, że przed nami długa droga.

Szanowni Państwo! Mimo obaw o odporność demokracji na zakusy ze strony jej wrogów, o wojnę za naszymi granicami, o wiele spraw pierwszorzędnych i drobnych, lecz ważnych - jestem optymistą. Bo jest nas tutaj wielu. Bo nie jesteśmy obojętni. Bo ożywiamy pamięć wydarzeń sprzed ponad dwóch stuleci i myślimy o przyszłości. Konstytucja 3 Maja to nadal jedna z najważniejszych lekcji historii, z której czerpiemy siłę i która jest dla nas przestrogą. Wolność i ojczyzna - nosimy je w sercu. Praca i odpowiedzialność, bohaterstwo codzienności, rozumne projektowanie jutra - to nasza najważniejsza rola.
Niech żyje pamięć majowej Konstytucji, naszej dumy i nauczycielki.