Ul. Hetmańska-Górecka

Położenie

Nazwa lokalizacji

Ul. Hetmańska-Górecka

Działki

39/35/13/7, 39/35/13/9, 35/8/28/5, 35/8/28/6, 35/8/29/10, 35/8/29/12, 35/8/29/14

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań-Górczyn

Powiat

Poznański

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

1,38

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Gc: dla obszaru w rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, J. Krauthofera - Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu

Link do uchwały RMP

http://www.mpu.pl/repozytorium/149_uchwala.pdf

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Pozostałości zabudowań ogrodów działkowych, bez trwałych fundamentów.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga publiczna

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 5,1 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 3,1 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 7,5 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: zabudowa usługowa

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.