ul. Bałtycka

Położenie

Nazwa lokalizacji

ul. Bałtycka

Działki

01/15/3/2, 01/15/9/2, 01/15/12/3, 01/17/1/16, 15/06/2/28

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

11,8

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Bł:  "Strefa przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej" w Poznaniu

Link do uchwały RMP

http://www.mpu.pl/repozytorium/329_UMP_XLVII_811_VII_2017_T.pdf

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Składowisko popiołów z elektrociepłowni

Budynki i zabudowania na terenie

Niezabudowana

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga publiczna

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 12,8 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 9,0 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 13,9 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: zabudowa usługowa/produkcyjna/magazynowa/składowa. Obszar będzie dzielony na mniejsza pola inwestycyjne.

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.