• caluchny , coluchny [calutki]: [...] niech z szafonierek klufty wywlekom i niech przyknajom caluchnom ekom. Caluchnom noc na niego czekała a on miał wypadek u roboty. Inform. Wróciół ze szkoły coluchny unorany, bo sie biół zez chłopokami. Inform.