• fitko zwykle w lp, wych. z użycia 1. [lekceważąco o zbyt lekkim okryciu, cienkiej, przewiewnej odzieży]: Uradowany, tak jak stojołym wygogoluny cały i ino wew takim fitku, wyprysłem do sini. Ty zamarzniesz w takim fitku! Zasłysz. 2. [drobiazg, mały, lekki przedmiot]: Gdzie to fitko położyć?

sieci społecznościowe