• gonito powsz. [w języku dzieci zabawa dziecięca (berek)]: Przychodzi gzubek cały uślabrany i mówi, że sie w gonito bawiyli. Już jo mu to gonito wybije z głowy. Inform. Bawiymy sie w gonito? Zasłysz.