• kociamber żart.[kot]: Istnym przekleństwem był dlo całej chaty Hiyruś z czwortego piyntra, postrach wszystkich kociambrów i kejtrów na naszej ulicy. Ónemu sie zrobióło gupio jak monumentalnie godny czarny kociamber hycnął mu na łóno. O stryja, właśnie leci kociamber, ino szary. [...] dołbym wom kejtra albo kociambra, śrupa bym skibnoł dla wos od bambra. Nasz kociamber ma zielone oczy. Dwadzieścia kociambrów wećpionych na roz z kejtrami do blaszanny kisty... Zrobił sie ćmok, a latyrnie świciły jak kociambrowi wew ślypiach. Na sielanie można kupić jaki sie chce god domowy: rybki welony, kejtry, kociambry, królasy, gołymbie. Tyn kociamber to ino paczoł, co by zwyńdzić. Inform.