• leloś pogardl. [pieszczoch]: Nie cierpieli my go, bo był taki więcej mamy leloś, no ciamajda, a do tego świecibaka. Nie zaczepiej go, bo tyn leloś zara poleci do matki na skarge. Zasłysz.