• luchanie ekspr.[bicie się]: [...] tak doprawdy to było ich ze trzech, śterech albo nawet więcej. W tym luchaniu nie raz i nie dwa to nawet haje szły wew ruch, a Eda to miał knarę.