• marać [szukać, przeszukiwać, grzebać]: Maroł mi po lumpach w szafie. Myśloł pewnie, że schowane bejmy znajdzie, ale nie. Inform. Moje knajdry ciągle mi marały w portmanejce, aż im łynt spuściłym. Inform. Skończyłbyś marać po kątach. Po nieboszczycy wszystko już famuła rozkradła. Inform.