• skład wych. z użycia [sklep]: Miejsce do sprzedawania towarów nazwane jest sklepem w Vol. legum już pod r. 1607... w Wielkopolsce używa się w tem znaczeniu wyrazu skład, ale obok tego handel, magazyn, kram. [...] piszczały przestraszone kupcowe zamykając składy na wszystkie spusty. To buchałam w składach kawałki ołówka. O takie rzeczy u nas nietrudno, może już czeka na mnie jakiś skład z żelazem w powiatowym miasteczku? Równocześnie już od kilku dni kuchnia wyglądała niczym mały skład kolonialny. Dokąd zamierzała pojechać taksówką? Do składu futer. Wychodząc ze składu farb, spoglądał ku górze świeżo otynkowanej kamienicy. Handlarze i kupcy od rana spieszyli na stanowiska, do swoich składów, kramów i straganów. Ale skąd to? Kupiliśmy, Przecież składy już zamknięte. Bo też najlepiej czuła się Agata właśnie przy straganach i w składach pełnych towaru. Teraz hurem (sic!) wołaliśmy wuja Andrzeja domagając się bajek, który miał bogaty skład bajek. Od tego czasu skład został okradziony trzy razy. Ale stanąłem na przodku przy motorowej, żeby dobrze patrzeć, bo jakby czasem bimba z szyn wyhycła albo my wjachali w jaką laterne lub w skład ze szkarupami, żeby zaro pierwszy wyhycnąć. [...] w jakim składzie kupił pón taki ładny sznur do bielizny. A zaś potem jeden skoczy do habaja, a drugi do spółdzielni i innych składów. Poddasze nazywano górką, piwnicę sklepem, a placówkę handlu detalicznego składem. Wówczas zaś słowo "obywatel" znaczyło tyle co posiadacz. Posiadacz albo kamienicy, albo kilku składów (tak się nazywało w Poznaniu sklepy). Tymczasem w fyrmach i składach subiekci, ekspedientki i kierownicy dbali o "interes" swego pryncypała. Na narożniku naszego domu był skład kolonialny. Pośrodku Starego Rynku, który był otoczony "składami" i był prawdziwym, gwarnym i zatłoczonym rynkiem. Wiara w kolejce skapowała sie co i jak powiadajum, że tako jedna co za mnum kupowała to tak szybko wyszła ze składu, wiync żebym za nium polecioł. W tym składzie można było kupić wszystko: pieczywo, nabiał, wędliny. Skocz do składu kupić cukier. A dawni przed wojnóm, jak składy otwarli, to towar był. Inform. A pamiyntosz Ignac tyn skład wielachny u Molyndy? Inform.

sieci społecznościowe