• stojeć wych. z użycia [stać]: Cicho stojeć, druhowie! A my stojeli w szeregu tymi piersiowymi kastami do przodu wypięte, a dumne, a ważne, a wielgie, że cywile beczą, a my niby nic! ◊ fraz. stojeć za czymś [stać w kolejce po coś]: Przed wojnóm nie stojeli my za chlebym. Inform. ◊ fraz. stojeć napisane [być napisanym]: Jak rzekłby stary poznaniak, "stojało tu napisane" dużymi literami "Moses i Zadek". Na stole nojdłym kawaluńdek papiyru zez tytki od cukru, a na nim stojało napisane [...] ◊ fraz. stojeć w gazecie (gazycie) [być napisanym w gazecie]: Franek, cyrk przyjechał... A to idziema... A wiesz, będą występowały na arenie: 2 osły i Folański. Kto to gadał? Podobno stojało w gazetach. W odpowiedzi usłyszałem, że jak "stojało w gazycie", dzisiaj byndzie człowiek-mucha chodził po ścianie.

sieci społecznościowe