• szkiełko [słoik]: Moja już cztyry szkiełka czornych łebków w occie zaprawiuła. Inform. Nie wiy pani, kochano, dzie można szkiełka dostać? Móm damasyny do zaprawiynio, a ni móm w co. Inform. Stukło mi sie szkiołko z glubkami. Zasłysz.