• taradeja żart. [pobłażliwo-pejoratywnie o pojeździe, dawniej zwłaszcza bryczce, dziś samochodzie]: Takóm rozklekotanóm taradejóm jeździuł, jakby go nie buło stać na coś lepszygu. Inform.

sieci społecznościowe