• ueetam [wykrzyknik: ach tam! nic to!]: Lwowiaków w Poznaniu poznawano nie tyle po innej wymowie, co po częstym powtarzaniu zwrotu "ta joj". [...] w gwarze lwowskiej zwrot ten był tak charakterystyczny, jak w gwarze poznańskiej "łe tam". Łe tam, zostaw go już w spokoju. Łe tam, to musi być normalna ulica. Inform. Ueee tam! Wszystko wymalować da się. Ueetam! Żegnając go wiedziałam, że należy już nie do mnie, lecz do Ojczyzny.
  • ueetam