• umurzóny [ubrudzony, zwłaszcza uczerniony węglem, sadzą itp.]: Mąż zaraz przyjdzie, tylko się umyje, bo składał węgle i trochę umurzony. Inform. Coś taki umurzóny jak kóminiorz! Zasłysz.