Inauguracja nowego stulecia w AWF Poznań

Wieńcząca jubileuszowy rok Inauguracja Roku Akademickiego była okazją do wspomnień, wręczenia medali i odznaczeń oraz przedstawienia przyszłości Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Wśród wyjątkowych gości - przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych, olimpijczyków oraz trenerów - został otwarty 101 rok kształcenia w zakresie kultury fizycznej w Poznaniu.

.
zdj. AWF Poznań

Ustawa, do której nawiązał Rektor, jest podstawą m.in. nowej struktury Uczelni, która obowiązuje od tego roku akademickiego, powołania Rady Uczelni, czy otwarcia Szkoły Doktorskiej. Miniony rok to także kolejne sukcesy naukowe, realizacje projektów oraz grantów, osiągniecia sportowe naszych studentów, a także inwestycji, w tym remontu elewacji wraz z termomodernizacją budynku głównego Akademii, perły modernizmu projektu Marka Leykama.

Inauguracja roku akademickiego wieńczyła rok obchodów 100-lecia AWF w Poznaniu. Z tej okazji Zarząd Uczelni podjął decyzję o wybiciu Medalu 100-lecia AWF Poznań. Został on przyznany blisko 90 osobom - wybitnym absolwentom, przyjaciołom AWF oraz osobom zaangażowanym
w jej rozwój i międzynarodową rozpoznawalność. Podczas Inauguracji medal został wręczony wybitnym absolwentom, m.in. prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejowi Kraśnickiemu, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznań dr Ewie Bąk, dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Tomaszowi Wiktorowi, wybitnemu artyście kabaretowemu Zenonowi Laskowikowi, założycielom Fundacji na Rzecz AWF Poznań, byłym rektorom oraz  olimpijczykom i ich trenerom, którzy przez lata promowali Uczelnię na największych imprezach sportowych na świecie. 

Odznaczenia odebrali także pracownicy Akademii. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, uhonorował prof. dra hab. Stanisława Kowalika Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagroda "Ciągle naprzód" w postaci statuetki Ikara za wybitne osiągnięcia naukowe w AWF, w tym roku przyznana została dr Ewie Malchrowicz-Mośko.

Częścią jubileuszowej inauguracji roku akademickiego oraz obchodów 100-lecia Akademii było także odsłonięcie ławeczki-pomnika patrona Akademii - prof. Eugeniusza Piaseckiego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jan Celichowski oraz przedstawiciele poznańskich uczelni świętujących 100-lecie powstania -  prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - prorektor kierująca Szkołą Nauk Przyrodniczych UAM, oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego.

Prof. Eugeniuszowi Piaseckiemu poświęcony był wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dra hab. Tomasza Jurka z Zamiejscowego Wydziału AWF w Gorzowie Wielkopolskim.