Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Rozpoczęła się rekrutacja chętnych do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (III edycja) i Akademii Młodego Ekonomisty (II edycja). Zajęcia rozpoczną się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu już 1 marca 2012.

EUD - grafika artykułu
EUD

Młodzi żacy poznają kluczowe zjawiska ekonomiczne, zrozumieją najważniejsze prawa rządzące gospodarką i zdobędą wstępną wiedzę biznesową. Nauczą się również pracy nad projektami i pracy w zespole, uzyskując od doświadczonych wykładowców akademickich kwalifikacje przydatne menedżerom. 

EDU i AME to programy edukacji ekonomicznej, pod auspicjami Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. EUD objęte jest dodatkowo patronatem NBP. Rekrutacja trwa od 6 do 19 lutego 2012.

Programy skierowane są do młodzieży zainteresowanej ekonomią i biznesem. Semestr składa się z cyklu sześciu interaktywnych spotkań, z cechami nauki w formule edutainment. Zajęcia, prowadzone przez wykładowców akademickich i psychologów biznesu obejmują wykłady i zajęcia warsztatowe. W programie semestru letniego znajdą się zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem, finansów, marketingu internetowego, strategii konkurencyjności czy koniunktury gospodarczej. Nie zabrakło tematów z tzw. umiejętności miękkich - dzieci poznają techniki zarządzania czasem i stymulowania kreatywnego myślenia. Gimnazjaliści spotkają się również z człowiekiem sukcesu - praktykiem biznesu. To ważny punkt promocji przedsiębiorczości - zaproszeni goście opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z ich karierą biznesową. Odpowiadając na pytania małych słuchaczy, motywują i inspirują do działania. Równolegle do zajęć z dziećmi odbywają się również wykłady dla rodziców z wsparcia procesu wychowawczego i edukacji ekonomicznej młodzieży szkolnej.

Każdy student otrzymuje indeks, do którego zbiera stemple za uczestnictwo w wykładach. Student obecny na co najmniej 4 spotkaniach otrzymuje zaliczenie edycji zajęć oraz dyplom ukończenia. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka. Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony internetowej programu - mali eksperci EUD biorą udział w różnego rodzaju konkursach edukacyjnych. Najlepsi z nich są nagradzani.