Dzień Promocji Studiów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze

online

UAM zaprasza do wzięcia udziału w "Dniu Promocji Studiów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze". Wydarzenie odbędzie się online  5 czerwca w godz. 10:00 - 14:00, na platformie Microsoft Teams. 

Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii UAM przygotowały prezentację studiów I i II stopnia prowadzonych w SNJL. Ponadto w programie wykłady i warsztaty przygotowane specjalnie dla kandydatek i kandydatów.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac95d7fff913a4bb4bd1c03536963e088%40thread.tacv2/1619173788482?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ddb31e7-24a5-4e17-8def-86e06fa58760%22%7d

Załączniki

sieci społecznościowe