Wolontariat na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym Mogileńska

liczba uczestników: 15

Opis

Dyrektor i Zespół Medyczny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu serdecznie zaprasza chętnych do włączenia się w Wolontariat na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym, którego celem jest wsparcie pacjentów Oddziału i ich najbliższych. To działanie podniesie poziom opieki i dostarcza naszym pacjentom poczucie, że są ważni na każdym etapie swojego życia. Zaproszenie kierujemy do osób, które rozumieją jak ważna jest obecność życzliwego człowieka przy łóżku chorego i którzy mogą poświęcić raz w tygodniu dwie godziny na taki wolontariat. Przekonacie się Państwo, że dzięki naszemu wolontariatowi "więcej otrzymujecie niż dajecie".

Zakres prac

Celem wolontariatu jest wsparcie pacjentów Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego i ich najbliższych. Szczegółowy zakres świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza ustalany jest przez niego z Koordynatorem.

Umiejętności

Potencjalni wolontariusze po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej zobowiązani są do odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego, które pozwolą im się zapoznać ze specyfiką wolontariatu.

Kiedy sa potrzebni wolontariusze

Uzgodnienie dogodnych terminów z koordynatorem wolontariatu.

Świadczenia

Ubezpieczenie, zaświadczenie o udziale w wolontariacie itp.

Dodatkowe informacje

Harmonogram

od: 2022-05-19
do: 2024-12-31

Lokalizacja

Mogileńska 42

Kontakt

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się telefonicznie z Panią Barbarą Grochal: 509904644 Więcej informacji: https://www.mogilenska.pl/artykul/nabor-na-wolontariuszy

Kryteria

ochrona zdrowia

w biurze/placówce

dorośli

  • zadania opiekuńcze
  • inne

krótkoterminowe

  • praca z ludźmi
  • inne

sieci społecznościowe