Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

liczba uczestników: 30

Opis

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego mieści się przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu. Obejmuje opieką 35 seniorów. Wśród nich są osoby niepełnosprawne i leżące. Misją wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej jest dotarcie z pomocą do mieszkańców placówki. Liderami placówki z ramienia Caritas są Szymon i Paulina Gromada.

Zakres prac

Wolontariusz jest przypisany do konkretnego seniora. Poprzez towarzyszenie, rozmowę, wspólną modlitwę, spacer, wolontariusz może urozmaicić szary dzień seniora i wnieść do niego radość.

Umiejętności

Ukończone 16 lat. Dobry stan zdrowia, życzliwość i zrozumienie dla osoby chorej i niepełnosprawnej, chęć bezinteresownej pomocy. Zapraszamy osoby otwarte i empatyczne, mające szczere chęci pomocy. Wolontariusz odbywa krótkie szkolenie na terenie ośrodka.

Kiedy sa potrzebni wolontariusze

Odwiedziny można świadczyć codziennie od 12:00 do 18:00.

Świadczenia

Porozumienie wolontariackie (gwarantuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia: michalski@caritaspoznan.pl Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 783 858 290 https://wolontariusz.caritaspoznan.pl https://www.poznan.pl/wolontariat/

Harmonogram

od: 2022-06-01
do: 2022-12-31

Lokalizacja

ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań

Kontakt

Zgłoszenia: michalski@caritaspoznan.pl Szczegółowe informacje: tel. 783 858 290

Kryteria

pomoc społeczna

w biurze/placówce

dorośli

prowadzenie spotkań, zajęć, warsztatów, animacja

długoterminowe

praca z ludźmi

sieci społecznościowe