Wolontariat towarzyszący dla samotnych seniorów

liczba uczestników: 10

Opis

Właśnie minęło 20 lat, odkąd Stowarzyszenie mali bracia Ubogich działa w Polsce na rzecz osób starszych i samotnych. Organizacja dociera do osób potrzebujących rozmowy i towarzystwa, które teraz jest potrzebne jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W ramach programu "Twoja Obecność Pomaga Mi Żyć" organizowany jest tzw. wolontariat towarzyszący. Polega on na regularnym odwiedzaniu podopiecznych w ich domach przez wolontariusza. Istotą tych spotkań jest budowanie bliskich, serdecznych relacji z drugim człowiekiem. Jest to możliwe, ponieważ do zadań wolontariuszy należy poświęcenie swojego czasu i uwagi osobie starszej.

Zakres prac

Tylko i aż obecność! Rozmowa, spacer, wspólne realizowanie zainteresowań. Wolontariusze stowarzyszenia nie zajmują się świadczeniem usług asystenckich czy opiekuńczych, tzn. nie robią zakupów, nie sprzątają, nie zawożą do lekarza. Zadania te leżą w kompetencji innych instytucji i organizacji z którymi stowarzyszenie również współpracuje.

Umiejętności

Trochę wolnego czasu i chęć podarowania go innym, dobra organizacja, potrzeba pomocy osamotnionym starszym ludziom, odpowiedzialność, umiejętność słuchania, asertywność, pełnoletność.

Kiedy sa potrzebni wolontariusze

Prowadzimy nabór ciągły, gdyż każdego miesiąca przyjmujemy kolejnych podopiecznych (seniorów). Jest to wolontariat towarzyszący, relacyjny czyli długofalowy, nie akcyjny. Każdy wolontariusz ma swojego jednego podopiecznego.

Świadczenia

Porozumienie o wolontariacie, szkolenia, wsparcie organizacji.

Dodatkowe informacje

Formularz zgłoszeniowy: https://crm.malibracia.org.pl/wolontariusz/poznan Podczas jego wypełnienia wolontariusz wybiera termin spotkania informacyjnego online spośród podanych propozycji.

Harmonogram

od: 2023-01-18
do: 2029-03-21

Lokalizacja

Poznań
Nie wskazano żadnego punktu na planie.

Kontakt

508 143 118, 500 110 619

Kryteria

pomoc społeczna

w terenie

seniorzy

inne

długoterminowe

praca z ludźmi

sieci społecznościowe