Lista organizacji

Dom Pomocy Społecznej

60-461 Poznań, Żołnierzy Wyklętych
tel. 609601969
marek.grzegorzewski@m.poznan.pl
1. Pomoc społeczna, opieka, pielęgnacja, wsparcie, aktywizacja osób w podeszłym wieku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 Poznań. 2. Pomoc uchodźcom z Ukrainy w ośrodku przy ul. Bukowskiej 27/29, 60-501 Poznań.
Czytaj więcej

ZHR OKRĘG WIELKOPOLSKI

61-805 POZNAŃ, Święty Marcin
tel. 667590004
przewodniczacy.owlkp@zhr.pl
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół - dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. ZHR Okręg Wielkopolski jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach oraz przyjętego Statutu wraz z regulaminami.
Czytaj więcej

Fundacja Na Fyrtlu

60-465 Poznań, Edwarda Raczyńskiego
tel. +48 731 950 000
fundacja@nafyrtlu.pl
Fundacja Na Fyrtlu swoje działania kieruje do własnej społeczności lokalnej, czyli mieszkańców osiedla Podolany w Poznaniu oraz najbliższego sąsiedztwa. Celem działania organizacji jest integracja, edukacja i budowanie partnerstwa lokalnego. Misją organizacji jest stworzenie świadomej społeczności, która swoim zaangażowaniem dąży do osiągnięcia celów i samoorganizacji. Mimo niewielkiego stażu funkcjonowania organizacji, posiada ona liczne doświadczenia związane z realizacją swojej działalności statutowej. Członkowie organizacji od lat udzielali się w różnych inicjatywach nieformalnych i formalnych.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie CREO

60-845 Poznań, Jana Kochanowskiego
tel. 508 024 833
creo@centrumcreo.pl
Stowarzyszenie CREO to organizacja z 17 letnim doświadczeniem. Naszą misją jest rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i propagowanie idei wolontariatu. Prowadzimy działania wspierające wolontariat szkolny i akademicki, ale również wolontariat pracowniczy i senioralny. Stawiamy sobie za cel inspirowanie do wspólnych działań społecznych i innowacyjnego podejścia do rozwijania idei wolontariatu! Co ważne w działania naszej organizacji mocno włączają się również wolontariusze i wolontariuszki.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

60-839 Poznań, Jana Henryka Dąbrowskiego
tel. 61 843 72 55
wolontariatpoznan@malibracia.org.pl
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich powstało 1 grudnia 2002 roku, ale idea powstała już w 1939 roku we Francji. W odpowiedzi na pogłębiającą się samotność starszych osób Stowarzyszenie mali bracia Ubogich stworzyło program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ (OBECNOŚĆ). W ramach programu organizowany jest tzw. wolontariat towarzyszący. Polega on na regularnym odwiedzaniu podopiecznych w ich domach przez wolontariusza. Istotą tych spotkań jest budowanie bliskich, serdecznych relacji z drugim człowiekiem. Jest to możliwe dzięki temu, że wolontariusze dają osobie starszej swój czas i uwagę. Podczas spotkań podopieczny może liczyć na rozmowę, wysłuchanie, wspólne realizowanie pasji i zainteresowań, czy wyjście na spacer. Wolontariusze Stowarzyszenia nie zajmują się natomiast świadczeniem usług asystenckich czy opiekuńczych, tzn. nie robią zakupów, nie sprzątają, nie zawożą do lekarza. Zadania te leżą w kompetencji innych instytucji i organizacji z którymi mbU również współpracuje.
Czytaj więcej

Centrum PISOP

61-104 Poznań, Chwaliszewo
tel. 61 851 91 34, 534 205 699
pisop@pisop.org.pl
Nasze Stowarzyszenie powołaliśmy ponad 20 lat temu w odpowiedzi na potrzebę wspierania inicjatyw obywatelskich - na początku lokalnie, z czasem poszerzyliśmy działania na cały region. Wierzymy w znaczenie i siłę inicjatyw mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Wspieramy je na każdym etapie działania poprzez poradnictwo, informacje, szkolenia oraz innowacyjne rozwiązania. Współpracujemy z urzędami, firmami i uczelniami. Jesteśmy członkiem ogólnopolskiej Sieci SPLOT. Prowadzimy działalność w 3 obszarach 1. WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W projektach uwzględniamy rozwój społeczności lokalnych, zachęcamy do tworzenia NGO i realizowania działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Wyszukujemy liderów wspieramy ich w budowaniu zespołu, pozyskiwaniu środków. Wspieramy rozwój wolontariatu, inicjujemy inicjatywy sąsiedzkie, rozwijamy partnerstwa lokalne, Wspieramy grupy nieformalne i liderów lokalnych przez mikrodotacje. Prowadzimy na ul. Chwaliszewo 75 Poznańskie Centrum NGO i Wolontariatu. Miejsce gdzie wspieramy proces powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacniamy potencjał istniejącego już III sektora i wolontariatu na terenie miasta Poznania. 2. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ prowadzimy OWES w subregionie leszczyńskim w partnerstwie z Urzędem M. Leszna. Włączamy się w dyskusję nt. rozwoju zawodowego absolwentów. 3. WSPIERANIE WSPÓŁPRACY Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego w Wielkopolsce. Od 2010 współpracujemy z biznesem w ramach idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi. Wypracowujemy modele/rozwiązania, które ułatwiają działanie NGO oraz współpracę z JST - np. model zarządzania BINGO, Bank Rozwiązań m.in. regulamin wolontariatu pracowniczego, narzędziownik wolontariatu (zestaw dokumentów związanych z wolontariatem), katalog rezultatów, zasady, oceny i ogłaszania konkursów, zasady dostępności FB dla os. z dysfunkcjami.
Czytaj więcej

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

61-003 Poznań, św. Wincentego
tel. 501102492
malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Fundacja Barka jest organizacją pozarządową, która powstała w 1989 roku. Jej celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim. Podstawą pracy Barki jest budowa kultury solidarnych, opartych na pomocy wzajemnej, relacji międzyludzkich i społecznych. Podczas 30 lat wypracowany został komplementarny system pomocy osobom wykluczonym społecznie i zmarginalizowanym, obejmujący: Program domów wspólnotowych, Program edukacyjno-reintegracyjny na bazie którego powstała Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, Program tworzenia nowych miejsc pracy i spółdzielni socjalnych dla osób długotrwale bezrobotnych, Program dostępnego budownictwa, Program rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz włączenia społecznego, Program Rozwoju Międzynarodowej Sieci Barki (Barka Polska, Barka UK, Barka Holandia, Barka Irlandia, Barka Niemcy, Barka Islandia, Barka Kanada). W obliczu wojny w Ukrainie przygotowaliśmy dwadzieścia kilka miejsc noclegowych w siedzibie Barki na Zawadach, szykujemy kolejne miejsca w Chudobczycach i Władysławowie. Osoby przebywające u nas na Zawadach wspieramy niezbędnymi produktami i sprzętami, posiłkami, informacją i organizowaniem spraw formalnych, staramy się zapewnić zajęcia dla dzieci, odbywają się też lekcje języka polskiego.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Scena Robocza

60-785 Poznań, Grunwaldzka
tel. 506070861
wolontariat@scenarobocza.pl
Organizacja spektakli teatralnych. Realizacja Społecznego Miejsca Kultury w Poznaniu. Edukacja kulturowa, wsparcie młodych twórczyń_ów, Stowarzyszenie powstało w 2002 r. Wolontariuszki_e wspierają stowarzyszenie w prostych działaniach przy organizacji spektakli i wystaw. W związku z organizacją pomocy dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy wolontariuszki i wolontariusze wspierają działanie sklepu charytatywnego.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Lepszy Świat

61-732 Poznań, Feliksa Nowowiejskiego
tel. 504383181
wolontariat@lepszyswiat.org.pl
Zajmujemy się pomocą społeczną, edukacją i promocją wolontariatu. Wspieramy oddolne inicjatywy i angażujemy społeczność lokalną do działania. Promujemy międzynarodową i społeczną solidarność, prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Od 2007 roku prowadzimy we współpracy z MOPRem projekt "Wolontariat w poznańskich rodzinach" , którego celem jest wsparcie uczniów i uczennic zagrożonych wykluczeniem. Działamy w poznaniu od 2005 roku
Czytaj więcej

Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR

60-182 Poznań, Perłowska
tel. 505251510
kontakt@fundacjaaitwar.pl
Fundacja powstała w roku 2013 i jest małą, rodzinną organizacją prężnie działającą na polu: - promocji czytelnictwa i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowiańskiej (*największy w Wielkopolsce projekt czytelniczy SłowoDziej skupiający młodzież wielkopolskich szkół, włączający do działań twórczych i społecznych, w tym pracy ze społecznościami lokalnymi * wsparcie zespołu muzyki słowiańskiej Koło Jana, - budowania postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży (*Rada Młodzieżowych Jeżyków działająca, jako dziecięca rada osiedla, *Akademia Wolontariatu DobroWolni skupiająca dzieci i młodzież poznańskich szkół, którzy jako wolontariusze doskonalą swoje kompetencje i działają w akcjach na terenie Poznania), - budowanie ogólnopolskiej sieci samorządów uczniowskich pod nazwą MiędzyMiastowa - obecnie prowadzimy pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie pomocy doraźnej, prowadzenia zbiórek publicznych oraz organizowania spotkań Dzieci - Dzieciom
Czytaj więcej

Poznańskie Centrum Świadczeń

61-843 Poznań, Wszystkich Świętych
tel. 696443699
agnieszka.awzan-spychalska@pcs-poznan.pl
Poznańskie Centrum Świadczeń to miejska jednostka organizacyjna powołana do działania Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Poznańskiego Centrum Świadczeń. Realizujemy zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego, są to między innymi: świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, pomoc mieszkaniowa, świadczenia dla ucznia i świadczenia związane z niepełnosprawnością. Od 16.03.2022 r. realizujemy również wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywatelek i obywateli Ukrainy. W związku z tym poszukujemy wolontariuszy z językiem ukraińskim/ rosyjskim udzielających wsparcia przy obsłudze obywatelek i obywateli z Ukrainy - pomoc w wypełnianiu formularzy, wsparcie rozmowie z urzędnikiem przy umawianiu wizyt w Poznańskim Centrum Świadczeń. Siedziba: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
Czytaj więcej

Fundacja Wózkowicze

61-656 Poznań, os. Powstańców Warszawy
tel. 501366533
kontakt@wozkowicze.pl
Fundacja Wózkowicze jest organizacją pozarządową, której celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach ich rodzin i przyjaciół. Powstała w marcu 2016 roku z inicjatywy Agnieszki i Sebastiana – osób poruszających się na wózkach z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i społeczeństwa obywatelskiego, inicjatorów i twórców wielu akcji społecznych i uświadamiających.Misją Fundacji Wózkowicze jest przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Zachęcanie i motywowanie ich, aby wychodzili z domu, rozwijali swoje pasje i żyli normalnie, tak jak osoby pełnosprawne.Uświadamiamy, że niepełnosprawny nie znaczy gorszy. Budujemy pozytywne relacje.Integrujemy i łączymy osoby na wózkach z resztą społeczeństwa, tak aby by były one obecne w życiu codziennym bez względu na swoje możliwości czy ograniczenie. Pokazujemy, że niczym się od siebie nie różnimy, a ograniczenia są tylko w naszych głowach.
Czytaj więcej

Caritas Poznańska

61-548 Poznań, Rynek Wildecki
tel. 608593610
Dragan@caritaspoznan.pl
Caritas Archidiecezji Poznańskiej ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wolontariuszami zarówno dziećmi, młodzieżą, jak osobami starszymi. W ramach Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która swoją działalnością obejmuje 20 powiatów województwa wielkopolskiego, działa Centrum Wolontariatu Caritas, które obejmuje swoim działaniem już istniejące struktury takie jak Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne i Przedszkolne Koła Caritas, których celem jest kształtowanie podstaw duchowych i społecznych już od najmłodszych lat, Indywidualny Wolontariat Caritas, który działa w specjalistycznych placówkach, prowadzi działalność akcyjną i edukacyjną, a poprzez e-wolontariat stara się promować działalność charytatywną jako szansy na wszechstronny rozwój społeczeństwa. Centrum Wolontariatu Caritas obejmuje swoją działalnością wolontariat akcyjny. Angażuje się w organizacje wydarzeń, tj. Wigilia dla Ubogich i Bezdomnych, Koncert Betlejem w Poznaniu, Orszak Trzech Króli, Ogólnopolski Festyn Rodzinny czy zbiórki żywności. Wśród akcji możemy wyróżnić również liczne przedsięwzięcia, które organizowane są przez inne podmioty, a w których działania włączają się wolontariusze Centrum Wolontariatu Caritas. Wolontariusze włączając się w pracę na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych uczestniczą we wczasorekolecjach - gdzie otaczają opieką podopiecznych podczas wypoczynku letniego. Angażują się również w aktywną pracę z dziećmi, biorą udział w kursach na wychowawcę kolonijnego, a później wyjeżdżają z dziećmi z ubogich rodzin na wyjazdy wakacyjne i zimowe.
Czytaj więcej

Centrum Praw Kobiet

61-745 Poznań, al. Aleje Karola Marcinkowskiego
tel. +48 511 660 128
cpk_poznan@cpk.org.pl
W geście solidarności i w odpowiedzi na obecne wydarzenia Centrum Praw Kobiet w Poznaniu od 25 lutego otworzyliśmy interwencyjny punkt wsparcia dla Ukrainek. Udzielamy konsultacji psychologicznych i prawnych - zarówno telefonicznie, jak i stacjonarnie w siedzibie naszej fundacji. W przypadku problemów językowych nasze wolontariuszki z Ukrainy oferują również pomoc w tłumaczeniu rozmów - potrzebne w kontakcie z polskimi psycholożkami. Dodatkowo prowadzimy grupę wsparcia dla Ukrainek. Spotkania odbywają się w siedzibie naszej fundacji, prowadzą je psycholożki z Ukrainy przy wsparciu specjalistek z Polski. Grupa ma przede wszystkim charakter wsparciowy i integracyjny. Kobiety mogą się poznać, porozmawiać, jak czują się w obliczu obecnej sytuacji, jakiej pomocy potrzebują. To również okazja do wspólnych aktywności, takich jak spacer po mieście, wizyta w Muzeum Narodowym czy Zamku. W przygotowaniu są także warsztaty art-terapii oraz aromaterapii w naszym Centrum. Centrum Praw Kobiet uruchomiło również telefon wsparcia dla Ukrainek, które poszukują pomocy psychologicznej, prawnej i informacji o dostępnej pomocy socjalnej, mieszkaniowej i materialnej w całej Polsce. W związku z tym cały czas poszukujemy osób, które mogłyby poprowadzić taką infolinię. Telefon - 0 800 10 77 77 - działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.
Czytaj więcej

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP

61-441 Poznań, 28 Czerwca 1956 r.
tel. 61 878 4956
ods@um.poznan.pl
Jako Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, planujemy zorganizować wydarzenie skierowane do uchodźców z Ukrainy. Tematem spotkania mają być kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prawem pracy. Wydarzenie zaplanowane jest na 23 maja 2022 r., jako całodniowa duża impreza na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W związku z powyższym poszukujemy wolontariuszy do pomocy w koordynowaniu tego wydarzenia.
Czytaj więcej

Barak Kultury

61-745 Poznań, al. Aleje Karola Marcinkowskiego
tel. 505045259
marta@barakkultury.pl
Działalność kulturalna, wystawy , warsztaty, od momentu rozpoczęcia wojny również zbiórka żywności i ubrań na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Czytaj więcej

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

61-760 Poznań, Szewska
tel. +48 797 907 154
poradnia@vinea.org.pl
Fundacja powstała w 2010 r., działa w następujących obszarach: - ochrona zabytkowego charakteru tego zespołu klasztornego dawnej Osady św. Gotarda (obecnie kompleks duszpasterski oo. Jezuitów); - promocja kultury i jej dóbr, sztuki, tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego; - edukacja, promocja rozwoju społecznego i integracyjny społeczeństwa; - pielęgnowanie tradycji narodowej i kulturowej, rozwój obywatelskiej i kulturowej; - wspieranie integralnego rozwoju osoby ludzkiej: udzielanie pomocy psychoterapeutycznej i duchowej (bez względu na światopogląd i wyznanie); - od marca 2022 - zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Więkoszość działań opiera sie na wolontariacie i pracy społecznej, bez wynagrodzenia (poza sferą terapii w Poradni); do konkretnych projektów prowadzimy osobny nabór wolontariuszy.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Zielona Grupa

61-445 Poznań, Bukowa
tel. 696039520
biuro@zielonagrupa.pl
Stowarzyszenie Zielona Grupa zostało zarejestrowane 1 października 2013 roku, choć działaliśmy już znaczne wcześniej, jako grupa nieformalna. Łączy nas poszukiwanie wciąż nowych możliwości działań artystycznych i animacyjnych oraz fascynacja techniką japońskiego Teatru Ilustracji Kamishibai. Prowadzimy wydawnictwo, realizujemy warsztaty i projekty z różnych obszarów sztuki, szukamy nowych dróg w pracy artystycznej i społecznej. Bliska jest nam idea zrównoważonego rozwoju, pokojowego współistnienia gatunków, partycypacji i dialogu. Jednym z naszych priorytetów zawsze była edukacja i praca z dziećmi. Chciałyśmy też wspierać nauczycieli i innych edukatorów w ich działaniach. Niemal od początku łączy nas też poszukiwanie wciąż nowych możliwości działań artystycznych i animacyjnych oraz fascynacja techniką japońskiego teatru ilustracji kamishibai. Obecnie chętnie angażujemy się również w pracę na rzecz międzypokoleniowej integracji i wzmacniania społeczności lokalnych, a przede wszystkim społeczności sąsiedzkiej poznańskiego Dębca. Stworzyłyśmy tu miejsce otwarte, gdzie pod szyldem Domu Sąsiedzkiego zapraszamy do wspólnych działań na rzecz najbliższej okolicy i jego mieszkańców.
Czytaj więcej

Fundacja Miasta Sportu

05-509 Warszawa, Aleja Bzów
tel. 510514830
fundacjamiastasportu@gmail.com
Fundacja MIASTA SPORTU powstała z kilku powodów. Po pierwsze, by promować wolontariat sportowy i pracowniczy. Po drugie, by pomagać młody i utalentowanym sportowcom. Po trzecie, by promować wiedzę o nowoczesnym zarządzaniu imprezami i klubami sportowymi. Fundatorem Fundacji MIASTA SPORTU jest agencja marketingu sportowego Sport Evolution.
Czytaj więcej

STOWARZYSZENIE DOM TAŃCA POZNAŃ

60-557 Poznań, Jana Długosza
tel. 503782909
domtancapoznan@gmail.com
Poznański Dom Tańca zaininicjowany został przez Jacka Hałasa w 2000 roku. To Stowarzyszenie zajmujące się kultywowaniem wszelkich działań związanych z tradycją, ludowością, wiejskością zwłaszcza muzyczną. Stowarzyszenie organizuje i współorganizuje potańcówki, warsztaty, spotkania i tabory, czyli swoiste szkoły tradycji w miejscach gdzie żyją jeszcze dawni mistrzowie śpiewu, tańca, gry na instrumentach, czy rękodzieła. Obecnie Dom Tańca Poznań współorganizuje Tabor Wielkopolski. Szczegóły: O założeniach i ideach, które znalazły się u jego podstaw twórca mówi tak: Od początku osią moich zainteresowań było odkrywanie i zajmowanie się różnymi formami spotkania. Ucząc się, praktykując, wreszcie obserwując uczestników zabaw, potańcówek czy warsztatów doszedłem do wniosku, iż różne formy organizacji przestrzennej – korowód, para, trójka, gromada – spełniały znaczące role w nauce społecznych zachowań. Człowiek jest istotą społeczną i szuka kontaktu z innymi – żeby jednak on się ziścił, musimy posługiwać się zrozumiałym dla wspólnoty językiem. I nie o języku literackim tu myślę, ale o rytmie, krokach, figurach tańca czy słowach pieśni. Ten „cielesny” język wypracowany przez pokolenia, w prosty i przyjemny sposób – bawiąc i ucząc – pozwalał, przez bezpośrednie uczestnictwo, pobierać wiedzę. Odcinając się od tradycyjnych „narzędzi” pozbawiliśmy się kilku „kanałów dostępu” do wiedzy o samym sobie. Kiedyś człowiek, będąc członkiem małej społeczności, od dziecka uczestniczył w kolejnych stopniach „inicjacji”. Wydaje się też, że dużo mniejsza niż dziś ilość bodźców przekładała się na ich jakość i znaczenie dla tychże odbiorców. Dom Tańca Poznań - Jacek Hałas W naszym Domu Tańca nie skupiamy się na jednym regionie czy określonej technice tańca. Polskie tańce ludowe – dostojny kujawiak, wielkopolski wiwat, szalona polka, mistyczny oberek – przeplatają się tu z archaicznymi korowodami siedmiogrodzkich Czangoszy i tanecznymi zabawami ze Skandynawii. Korzystając z różnych form ludowych tańców w dość swobodnych konfiguracjach, buduję za każdym razem inny scenariusz spotkania zależny od wielu czynników: ilości uczestników, ich umiejętności, zaangażowania, energii i nastroju chwili. Podstawowe grupy tańców to korowody. Z polskiej tradycji tanecznej ta forma tańca zniknęła na tyle dawno, iż ślady po niej odnajdujemy jedynie w opisach obrzędów weselnych oraz rytuałów dorocznych. Pojedyncze figury i kroki przetrwały w niektórych regionalnych specjałach. Dotyczą przede wszystkim uczestnictwa jednostki w grupie, indywiduum jako twórczego składnika wspólnoty. To struktury, w których wszyscy wykonują taki sam krok, figurę czy wariant, lecz dopiero wspólne wykonanie nadaje sens całości i staje się tańcem. Tańce w parach – polską specyfiką i wyróżnikiem tychże jest wirowanie, pokrewne najstarszym formom rytualnym, tańcom derwiszy, chasydów czy leczniczemu działaniu tarantelli – pozwalają poznać i okiełznać emocje związane z płcią i cielesną bliskością. To cały wachlarz doznań, które można było rozpoznać, doświadczyć ich i nauczyć się nad nimi panować w bezpiecznej sytuacji. Gry i zabawy taneczne w trójkach, czwórkach, gromadach stanowiły niegdyś podstawę zabaw dziecięcych, ucząc w formie najbardziej naturalnej procesów integracji i odrzucenia oraz funkcjonowania w grupie. Ja i Ty, My i Oni, Obcy, Swój.
Czytaj więcej

Fundacja Na Ratunek Bezdomniakom

Poznań, Winogrady
tel. 537-106-703
fundacja@epoczta.pl
Fundacja Na Ratunek Bezdomniakom to miejsce tworzone przez ludzi, których celem jest ratowanie bezdomnych kotów. Głodne, chore, bezdomne, samotne... Taka jest ich rzeczywistość, którą każdego dnia staramy się zmieniać. Cele fundacji realizujemy prowadząc kociarnię, będącą bezpiecznym schronieniem dla kotów bezdomnych, które są gotowe do adopcji lub są w trakcie przygotowań do adopcji. W kociarni dyżury odbywają się 2-3 razy dziennie. Podczas dyżurów pracujemy nad każdym skrzywdzonym kotem. Otaczamy je jak najlepszą opieką. Działania fundacji to nie tylko opieka nad bezdomnymi zwierzętami, ale również opieka nad kotami wolno żyjącymi, które łapiemy na zabiegi kastracji, dokarmiamy, zapewniamy schronienie w postaci budek, interweniujemy w przypadku zgłoszeń o kotach chorych.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie WIOSNA

31-031 Kraków, ul. Berka Joselewicza
tel. 783430231
monika.kesy@wiosna.org.pl
Stowarzyszenie WIOSNA prowadzi dwa duże programy społeczne: Akademię Przyszłości i Szlachetną Paczkę. Akademia Przyszłości od 2003 r. pomaga Dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której Dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, Wolontariuszem_ką, który_a chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem. Wolontariusz_ka spotyka się z konkretnym dzieckiem ze szkoły podstawowej, raz w tygodniu, przez cały rok szkolny. Bierze również udział w niezwykłych wydarzeniach Kolegialnych i spotkaniach zespołu Wolontariuszy_ek. Szlachetna Paczka działa od 2001 roku. Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Docieramy do prawdziwej biedy - tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami - seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie KKS Basket Poznań

60-555 Poznań, Bielniki
tel. 604872946
k.burchardt@kksbasket.poznan.pl
szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce, upowszechnianie i promowanie wiedzy na temat sportu, rekreacji, oraz kultury fizycznej szczególnie wśród młodzieży, organizacja turniejów i meczy - uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, rok powstania 2020, nie mieliśmy dotąd wsparcia wolontariuszy
Czytaj więcej

Dom Pomocy Społecznej

61-623 Poznań, Ugory
tel. 618284301 / 618284359
zespolsocjalnyugory@m.poznan.pl
Placówka publiczna przeznaczona dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, zapewniająca profesjonalną stałą opiekę osobom potrzebującym pomocy, które nie są samodzielne w codziennej egzystencji. Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 otrzymał wpis do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej wraz z bezterminowym zezwoleniem na działalność z rąk Wojewody w 2011 roku. Początki działalności placówki opiekuńczej w tym miejscu są jednak dużo wcześniejsze. Protoplastą jednostki funkcjonującej w obecnym kształcie był Dom Weterana na Szelągu, czyli dom spokojnej starości dla weteranów wojennych z Poznania i okolic.
Czytaj więcej

Fundacja "Africa Help"

61-693 Poznań, Trójpole
tel. +48 606717929
africahelp2019@gmail.com
Głównym przedmiotem działalności fundacji jest zapewnienie czystej wody i punktów medycznych pełniących rolę edukacyjno- sanitarną oraz pierwszej pomocy medycznej dla najuboższych mieszkańców Afryki. Działalność ta skoncentrowana jest na Afryce obecnie na Tanzanii. Na przykładzie tego kontynentu pokazujemy, skutki zmian klimatycznych i działalności ludzkiej. Obecnie woda, dostępna dla najbiedniejszej ludności w Afryce, jest zanieczyszczona i nie nadaje się do picia. Brakuje edukacji w dziedzinie zapobiegania zakażeniom takich chorób jak tężec, tyfus, choroby biegunkowe. Tę rolę będzie pełnić budowany punkt medyczny w Tanzanii. Fundacja skupia się na pozyskiwaniu czystej wody i budowie punktu pomocy medycznej w Afryce. Z tematem czystej wody i organizacji punktu medycznego wiąże się kolejny przedmiot działalności naszej fundacji. kształcenie pielęgniarek i lekarzy w Afryce aby mogli pracować w organizowanym punkcie medycznym na rzecz poprawy higieny codziennej, zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej i umożliwienie nauki najuboższym. Obecnie finansujemy kształcenie (wyższe studia pielęgniarskie) pielęgniarki i lekarza (studia medyczne) na uniwersytecie w Tanzanii. Aktywne działania misyjne organizacja rozpoczęła w ostatnim kwartale 2020 r. Korzystanie z wolontariatu: - Festyn "Africa Help" w klubie "Na Fali" - zbiórka na USG - stali wolontariusze działający cały rok
Czytaj więcej

Dom Pomocy Społecznej

61-114 Poznań, Stanisława Konarskiego
tel. 692679588
joanna.oliwa@m.poznan.pl
Celem działań Domu jest zapewnienie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z przewlekłych schorzeń somatycznych, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania. DPS przeznaczony dla 170 osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada dwa oddziały: ul. Konarskiego 11/13 (96 miejsc) i ul. Zamenhofa 142a (74 miejsc)
Czytaj więcej

Fundację na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik

61-543 Poznań, Jana Spychalskiego
tel. 601832392
biuro@fundacja.labrador.pl
Celem statutowym jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych i niedowidzących, dzięki wyszkolonym przez Fundację i przekazywanym nieodpłatnie tym osobom-psom przewodnikom. Siedzibą Fundacji jest Poznań.Od dnia 19.03.2004 Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.Od 3 grudnia 2008 Członek International Guide Dog Federation.Od 2 lat Fundacja zajmuje się również szkoleniem psów asystujących dla osób ze zdiagnozowanym PTSD.Pies przewodnik nazywany bywa oczyma niewidomego. Aby jednak mógł należycie spełniać swoja rolę musi wpierw przejść długie szkolenie. Młode psy do około 18 miesiąca życia przebywają w rodzinach wolontariuszy, których zadaniem jest nauczenie psa posłuszeństwa i szeroko rozumiana socjalizacja. Po tym czasie przechodzą właściwe, trwające około pół roku szkolenie, po ukończeniu którego uzyskują status psa-przewodnika.Przez cały okres swojego życia psy pozostają własnością Fundacji, która również zapewnia im opiekę gdy skończą swoją ciężką pracę i przejdą na psią "emeryturę".Rasą, która najlepiej potrafi sprostać temu trudnemu wyzwaniu jest Labrador retriever.Potrzebujemy wsparcia wolontariuszy z zakresu wychowania szczeniaka przez okres ok. 1 roku.
Czytaj więcej

Fundacja Gonito

62-052 Komorniki, Nad Wirynką
tel. 501371016
joanna1980nowak@gmail.com
Fundacja Gonito jest młodą organizacją, powstałą w styczniu 2022 roku, której misją jest szczęśliwa i świadoma rodzina. Fundacja swoimi działaniami odpowiada na wszelakiego rodzaju trudności w życiu rodzinnym. Obecnie zajmujemy się głównie uwrażliwianiem społeczeństwa na temat niepłodności, w tym straty okołoporodowej, aktywizujemy seniorów, przy udziale młodego pokolenia i pomagamy mamom pogodzić życie rodzinne z pracą. Nasze doświadczenia z wolontariatem są niewielkie
Czytaj więcej

Centrum Wspierania Rodzin Swoboda

60-389 Poznań, Swoboda
tel. 61 648 60 49
sekretariat@cwr-poznan.pl
Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu pełni zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach której prowadzone są: Klub dla Rodzin Zastępczych, Klub Dobrych Rodziców, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Okno Życia oraz punkt konsultacyjno-mediacyjny. Klub dla Rodzin Zastępczych zajmuje się kwalifikacją oraz specjalistycznym wsparciem rodzin zastępczych, wsparciem rodzin zastępczych z terenu: Jeżyc, Wildy i Starego Miasta pracą koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także okresową oceną sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej i oceną rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej jej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Klub Dobrych Rodziców prowadzi wsparcie dla rodziców biologicznych, którzy mają trudności w opiece nad dziećmi oraz rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Klub zapewnia profesjonalne i interdyscyplinarne wsparcie w zakresie podnoszenia ich kompetencji wychowawczych i społecznych, radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Centrum prowadzi trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2022 r. zmieniono lokalizację pierwszej placówki - "Marcelin", a w roku 2023 kolejnej - "Marcelinka", działają one przy ulicy Perzyckiej, natomiast placówka dla dzieci pochodzenia ukraińskiego, która została utworzona w 2022 r. znajduje się przy ulicy Swoboda. Wszystkie trzy placówki działają całodobowo, a przebywające w nich dzieci mają zapewnioną kompleksową opiekę, wyżywienie, edukację i aktywności rekreacyjne. Poszukujemy wolontariuszy chętnych do wspierania dzieci z rodzin zastępczych, m. in. zainteresowanych udzielaniem korepetycji z przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem 61 648 60 49 oraz odwiedzenia naszej strony internetowej https://cwr-poznan.pl/
Czytaj więcej

Fundacja In_Spire

60-810 Poznań, Bukowska
tel. 609 672 321
biuro@fundacjainspire.pl
Fundacja In_Spire została założona w styczniu ubiegłego roku przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Fundacja powstała, aby pomagać ludziom i przedsiębiorcom docierać do ich talentów, jej głównymi celami jest wspieranie aktywności, rozwoju umiejętności i kompetencji zarówno wśród firm, ich pracowników, ale także wśród osób wykluczonych - podopiecznych placówek wychowawczych, czy seniorów. Każda osoba nosi w sobie potencjał i duże pokłady możliwość, dlatego celem Fundacji jest wsparcie w rozwoju, inspirowanie do odkrywania nowych dróg i wiedzy. In_Spire kieruje się talentem, sprawczością, edukacją i kreatywnością, działa w obszarach _przedsiębiorczości, _kultury, _sportu i _społeczności.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Mudita

Poznań,
tel. 698727757
wolontariat@stowarzyszeniemudita.pl
Stowarzyszenie Mudita daje różnego rodzaju wsparcie rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Chcemy pokazać rodzicom i opiekunom, że widzimy w nich nie superbohaterki i superbohaterów, ale ludzi, którzy, tak jak każdy, mają prawo do zmęczenia i odpoczynku, do relaksu i zadbania o siebie. Nie możemy sprawić, że niepełnosprawność przestanie istnieć, ale możemy poprzez włączanie osób z niepełnosprawnością i ich bliskich w sieci wsparcia pomóc im poradzić sobie z tą sytuacją i sprawić, że będzie im łatwiej. Jednocześnie zależy nam na budowaniu świadomości społecznej i zmianie wizerunku mam, opiekunek i opiekunów. Walcząc z wykluczeniem, staramy się docierać do rodzin osób z niepełnosprawnościami w całej Polsce, także w małych miejscowościach, gdzie dostęp do wsparcia jest jeszcze trudniejszy. Obecnie prowadzimy działania w kilku obszarach: WSPARCIE WYTCHNIENIOWE: Latające Spa - Wolontariat wytchnieniowy - Wydarzenia wytchnieniowe - -Wyjazdy wytchnieniowe WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE: Telefon Zaufania - Grupy wsparcia online - WSPARCIE INFORMACYJNE i LOGISTYCZNE Zadania specjalne 007 - każdy może zwrócić się do nas z dowolnym pytaniem lub problemem związanym z niepełnosprawnością lub opieką, a my postaramy się odpowiedzieć i znaleźć rozwiązanie. POWITALNIK - publikacja dla rodziców, którzy dowiadują się o niepełnosprawności dziecka, zawierająca różne ważne i potrzebne informacje, aby lepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, przebrnąć przez formalności. Od początku wojny w Ukrainie realizujemy również program pomocy dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z Ukrainy: Warszawa Integracyjny Punkt Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z Ukrainy i z Polski Kraków Punkt recepcyjny dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin Program Wytchnieniowy - W ramach projektu organizowane są spotkania wytchnieniowe dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Na Tak

60-277 Poznań, Płowiecka
tel. 609900154
a.kwasek@natak.pl
Stowarzyszenie Na Tak od ponad 30 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołem downa na każdym etapie życia. Prowadzimy 10 specjalistycznych ośrodków w tym: - wielospecjalistyczną poradnię rozwojową dla dzieci i młodzieży, - przedszkole, szkołę podstawową oraz środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, - warsztaty terapii zajęciowej i agencję zatrudnienia wspomaganego wspierające aktywizację zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem downa, - dom krótkiego pobytu zapewniający krótkookresową, specjalistyczną, całodobową pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, - galerię TAK promującą sztukę osób wykluczonych, - portal informacyjny osób niepełnosprawnych pion.pl Stowarzyszenie rocznie pomaga około 1000 osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności oraz ich rodzinom. Umożliwia rozwój własnych zainteresowań i talentów w ramach grup tanecznych, teatralnych i sportowych. Zwraca szczególną uwagę na szanowanie podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Główne filary wolontariatu w naszym stowarzyszeniu: - Pomoc przy imprezach cyklicznych - Wsparcie naszych działań akcyjnych - Wsparcie w promowaniu naszego Stowarzyszenia - Wolontariat Pracowniczy
Czytaj więcej

Centrum Inicjatyw Senioralnych

61-725 Poznań, Seweryna Mielżyńskiego
tel. 61 847 21 11
mateusz.charlinski@centrumis.pl
Centrum Inicjatyw Senioralnych jest miejską jednostką organizacyjną, powołaną uchwałą Rady Miasta Poznania z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów. To jedna z pierwszych tego typu jednostek w Polsce. Działania Centrum polegają przede wszystkim na informowaniu, wspieraniu i aktywizowaniu poznańskich seniorek i seniorów, a tym samym podnoszeniu jakości ich życia. Dzięki CIS osoby starsze mają możliwość zapoznania się z propozycjami zagospodarowania czasu wolnego. Centrum gromadzi je wszystkie w ramach Punktu Informacji 60+ i udostępnia je na stronie internetowej www.centrumis.pl lub bezpośrednio w swojej siedzibie, która działa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 przy ul. Mielżyńskiego 24. Tu dostępny jest m.in. miesięcznik "Senioralny Poznań" wraz z dodatkiem pod nazwą "Tytka Seniora", współredagowany przez CIS z Wydawnictwem Miejskim Posnania. Centrum Inicjatyw Senioralnych zajmuje się również organizowaniem działań wolontariackich, w tym między innymi prowadzeniem konsultacji cyfrowych dla seniorek/seniorów.
Czytaj więcej

Fundacja EVsport

61-806 Poznań, Święty Marcin
tel. 572 520 529
wolontariusz@evsport.pl
Jesteśmy ekipą młodych i ambitnych organizatorów. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy podczas pracy na wydarzeniach zarówno rangi międzynarodowej jak i tych wspierających lokalną społeczność miasta Poznania. W fundacji EVsport jesteśmy po to, aby wykorzystać to, co już umiemy i przekazywać swoją wiedzę dalej. Głównym celem jest propagowanie idei wolontariatu sportowego oraz wpływanie na realny kształt lokalnej społeczności.
Czytaj więcej