Lista organizacji

Dom Pomocy Społecznej

60-461 Poznań, Żołnierzy Wyklętych
tel. 609601969
marek.grzegorzewski@m.poznan.pl
1. Pomoc społeczna, opieka, pielęgnacja, wsparcie, aktywizacja osób w podeszłym wieku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 Poznań. 2. Pomoc uchodźcom z Ukrainy w ośrodku przy ul. Bukowskiej 27/29, 60-501 Poznań.
Czytaj więcej

ZHR OKRĘG WIELKOPOLSKI

61-805 POZNAŃ, Święty Marcin
tel. 667590004
przewodniczacy.owlkp@zhr.pl
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół - dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. ZHR Okręg Wielkopolski jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach oraz przyjętego Statutu wraz z regulaminami.
Czytaj więcej

Fundacja Na Fyrtlu

60-465 Poznań, Edwarda Raczyńskiego
tel. +48 731 950 000
fundacja@nafyrtlu.pl
Fundacja Na Fyrtlu swoje działania kieruje do własnej społeczności lokalnej, czyli mieszkańców osiedla Podolany w Poznaniu oraz najbliższego sąsiedztwa. Celem działania organizacji jest integracja, edukacja i budowanie partnerstwa lokalnego. Misją organizacji jest stworzenie świadomej społeczności, która swoim zaangażowaniem dąży do osiągnięcia celów i samoorganizacji. Mimo niewielkiego stażu funkcjonowania organizacji, posiada ona liczne doświadczenia związane z realizacją swojej działalności statutowej. Członkowie organizacji od lat udzielali się w różnych inicjatywach nieformalnych i formalnych.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie CREO

60-845 Poznań, Jana Kochanowskiego
tel. 508 024 833
creo@centrumcreo.pl
Stowarzyszenie CREO to organizacja z 17 letnim doświadczeniem. Naszą misją jest rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i propagowanie idei wolontariatu. Prowadzimy działania wspierające wolontariat szkolny i akademicki, ale również wolontariat pracowniczy i senioralny. Stawiamy sobie za cel inspirowanie do wspólnych działań społecznych i innowacyjnego podejścia do rozwijania idei wolontariatu! Co ważne w działania naszej organizacji mocno włączają się również wolontariusze i wolontariuszki.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

60-839 Poznań, Jana Henryka Dąbrowskiego
tel. 508143118
wolontariatpoznan@malibracia.org.pl
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich powstało 1 grudnia 2002 roku, ale idea powstała już w 1939 roku we Francji. W odpowiedzi na pogłębiającą się samotność starszych osób Stowarzyszenie mali bracia Ubogich stworzyło program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ (OBECNOŚĆ). W ramach programu organizowany jest tzw. wolontariat towarzyszący. Polega on na regularnym odwiedzaniu podopiecznych w ich domach przez wolontariusza. Istotą tych spotkań jest budowanie bliskich, serdecznych relacji z drugim człowiekiem. Jest to możliwe dzięki temu, że wolontariusze dają osobie starszej swój czas i uwagę. Podczas spotkań podopieczny może liczyć na rozmowę, wysłuchanie, wspólne realizowanie pasji i zainteresowań, czy wyjście na spacer. Wolontariusze Stowarzyszenia nie zajmują się natomiast świadczeniem usług asystenckich czy opiekuńczych, tzn. nie robią zakupów, nie sprzątają, nie zawożą do lekarza. Zadania te leżą w kompetencji innych instytucji i organizacji z którymi mbU również współpracuje.
Czytaj więcej

Centrum PISOP

61-104 Poznań, Chwaliszewo
tel. 61 851 91 34, 534 205 699
pisop@pisop.org.pl
Nasze Stowarzyszenie powołaliśmy ponad 20 lat temu w odpowiedzi na potrzebę wspierania inicjatyw obywatelskich - na początku lokalnie, z czasem poszerzyliśmy działania na cały region. Wierzymy w znaczenie i siłę inicjatyw mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Wspieramy je na każdym etapie działania poprzez poradnictwo, informacje, szkolenia oraz innowacyjne rozwiązania. Współpracujemy z urzędami, firmami i uczelniami. Jesteśmy członkiem ogólnopolskiej Sieci SPLOT. Prowadzimy działalność w 3 obszarach 1. WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W projektach uwzględniamy rozwój społeczności lokalnych, zachęcamy do tworzenia NGO i realizowania działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Wyszukujemy liderów wspieramy ich w budowaniu zespołu, pozyskiwaniu środków. Wspieramy rozwój wolontariatu, inicjujemy inicjatywy sąsiedzkie, rozwijamy partnerstwa lokalne, Wspieramy grupy nieformalne i liderów lokalnych przez mikrodotacje. Prowadzimy na ul. Chwaliszewo 75 Poznańskie Centrum NGO i Wolontariatu. Miejsce gdzie wspieramy proces powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacniamy potencjał istniejącego już III sektora i wolontariatu na terenie miasta Poznania. 2. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ prowadzimy OWES w subregionie leszczyńskim w partnerstwie z Urzędem M. Leszna. Włączamy się w dyskusję nt. rozwoju zawodowego absolwentów. 3. WSPIERANIE WSPÓŁPRACY Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego w Wielkopolsce. Od 2010 współpracujemy z biznesem w ramach idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi. Wypracowujemy modele/rozwiązania, które ułatwiają działanie NGO oraz współpracę z JST - np. model zarządzania BINGO, Bank Rozwiązań m.in. regulamin wolontariatu pracowniczego, narzędziownik wolontariatu (zestaw dokumentów związanych z wolontariatem), katalog rezultatów, zasady, oceny i ogłaszania konkursów, zasady dostępności FB dla os. z dysfunkcjami.
Czytaj więcej

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

61-003 Poznań, św. Wincentego
tel. 501102492
malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Fundacja Barka jest organizacją pozarządową, która powstała w 1989 roku. Jej celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim. Podstawą pracy Barki jest budowa kultury solidarnych, opartych na pomocy wzajemnej, relacji międzyludzkich i społecznych. Podczas 30 lat wypracowany został komplementarny system pomocy osobom wykluczonym społecznie i zmarginalizowanym, obejmujący: Program domów wspólnotowych, Program edukacyjno-reintegracyjny na bazie którego powstała Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, Program tworzenia nowych miejsc pracy i spółdzielni socjalnych dla osób długotrwale bezrobotnych, Program dostępnego budownictwa, Program rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz włączenia społecznego, Program Rozwoju Międzynarodowej Sieci Barki (Barka Polska, Barka UK, Barka Holandia, Barka Irlandia, Barka Niemcy, Barka Islandia, Barka Kanada). W obliczu wojny w Ukrainie przygotowaliśmy dwadzieścia kilka miejsc noclegowych w siedzibie Barki na Zawadach, szykujemy kolejne miejsca w Chudobczycach i Władysławowie. Osoby przebywające u nas na Zawadach wspieramy niezbędnymi produktami i sprzętami, posiłkami, informacją i organizowaniem spraw formalnych, staramy się zapewnić zajęcia dla dzieci, odbywają się też lekcje języka polskiego.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Scena Robocza

60-785 Poznań, Grunwaldzka
tel. 506070861
wolontariat@scenarobocza.pl
Organizacja spektakli teatralnych. Realizacja Społecznego Miejsca Kultury w Poznaniu. Edukacja kulturowa, wsparcie młodych twórczyń_ów, Stowarzyszenie powstało w 2002 r. Wolontariuszki_e wspierają stowarzyszenie w prostych działaniach przy organizacji spektakli i wystaw. W związku z organizacją pomocy dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy wolontariuszki i wolontariusze wspierają działanie sklepu charytatywnego.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Lepszy Świat

61-732 Poznań, Feliksa Nowowiejskiego
tel. 504383181
wolontariat@lepszyswiat.org.pl
Zajmujemy się pomocą społeczną, edukacją i promocją wolontariatu. Wspieramy oddolne inicjatywy i angażujemy społeczność lokalną do działania. Promujemy międzynarodową i społeczną solidarność, prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Od 2007 roku prowadzimy we współpracy z MOPRem projekt "Wolontariat w poznańskich rodzinach" , którego celem jest wsparcie uczniów i uczennic zagrożonych wykluczeniem. Działamy w poznaniu od 2005 roku
Czytaj więcej

Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR

60-182 Poznań, Perłowska
tel. 505251510
kontakt@fundacjaaitwar.pl
Fundacja powstała w roku 2013 i jest małą, rodzinną organizacją prężnie działającą na polu: - promocji czytelnictwa i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowiańskiej (*największy w Wielkopolsce projekt czytelniczy SłowoDziej skupiający młodzież wielkopolskich szkół, włączający do działań twórczych i społecznych, w tym pracy ze społecznościami lokalnymi * wsparcie zespołu muzyki słowiańskiej Koło Jana, - budowania postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży (*Rada Młodzieżowych Jeżyków działająca, jako dziecięca rada osiedla, *Akademia Wolontariatu DobroWolni skupiająca dzieci i młodzież poznańskich szkół, którzy jako wolontariusze doskonalą swoje kompetencje i działają w akcjach na terenie Poznania), - budowanie ogólnopolskiej sieci samorządów uczniowskich pod nazwą MiędzyMiastowa - obecnie prowadzimy pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie pomocy doraźnej, prowadzenia zbiórek publicznych oraz organizowania spotkań Dzieci - Dzieciom
Czytaj więcej

Poznańskie Centrum Świadczeń

61-843 Poznań, Wszystkich Świętych
tel. 696443699
agnieszka.awzan-spychalska@pcs-poznan.pl
Poznańskie Centrum Świadczeń to miejska jednostka organizacyjna powołana do działania Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Poznańskiego Centrum Świadczeń. Realizujemy zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego, są to między innymi: świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, pomoc mieszkaniowa, świadczenia dla ucznia i świadczenia związane z niepełnosprawnością. Od 16.03.2022 r. realizujemy również wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywatelek i obywateli Ukrainy. W związku z tym poszukujemy wolontariuszy z językiem ukraińskim/ rosyjskim udzielających wsparcia przy obsłudze obywatelek i obywateli z Ukrainy - pomoc w wypełnianiu formularzy, wsparcie rozmowie z urzędnikiem przy umawianiu wizyt w Poznańskim Centrum Świadczeń. Siedziba: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
Czytaj więcej

Fundacja Wózkowicze

61-656 Poznań, os. Powstańców Warszawy
tel. 501366533
kontakt@wozkowicze.pl
Fundacja Wózkowicze jest organizacją pozarządową, której celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach ich rodzin i przyjaciół. Powstała w marcu 2016 roku z inicjatywy Agnieszki i Sebastiana – osób poruszających się na wózkach z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i społeczeństwa obywatelskiego, inicjatorów i twórców wielu akcji społecznych i uświadamiających.Misją Fundacji Wózkowicze jest przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Zachęcanie i motywowanie ich, aby wychodzili z domu, rozwijali swoje pasje i żyli normalnie, tak jak osoby pełnosprawne.Uświadamiamy, że niepełnosprawny nie znaczy gorszy. Budujemy pozytywne relacje.Integrujemy i łączymy osoby na wózkach z resztą społeczeństwa, tak aby by były one obecne w życiu codziennym bez względu na swoje możliwości czy ograniczenie. Pokazujemy, że niczym się od siebie nie różnimy, a ograniczenia są tylko w naszych głowach.
Czytaj więcej

Caritas Poznańska

61-548 Poznań, Rynek Wildecki
tel. 608593610
Dragan@caritaspoznan.pl
Caritas Archidiecezji Poznańskiej ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wolontariuszami zarówno dziećmi, młodzieżą, jak osobami starszymi. W ramach Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która swoją działalnością obejmuje 20 powiatów województwa wielkopolskiego, działa Centrum Wolontariatu Caritas, które obejmuje swoim działaniem już istniejące struktury takie jak Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne i Przedszkolne Koła Caritas, których celem jest kształtowanie podstaw duchowych i społecznych już od najmłodszych lat, Indywidualny Wolontariat Caritas, który działa w specjalistycznych placówkach, prowadzi działalność akcyjną i edukacyjną, a poprzez e-wolontariat stara się promować działalność charytatywną jako szansy na wszechstronny rozwój społeczeństwa. Centrum Wolontariatu Caritas obejmuje swoją działalnością wolontariat akcyjny. Angażuje się w organizacje wydarzeń, tj. Wigilia dla Ubogich i Bezdomnych, Koncert Betlejem w Poznaniu, Orszak Trzech Króli, Ogólnopolski Festyn Rodzinny czy zbiórki żywności. Wśród akcji możemy wyróżnić również liczne przedsięwzięcia, które organizowane są przez inne podmioty, a w których działania włączają się wolontariusze Centrum Wolontariatu Caritas. Wolontariusze włączając się w pracę na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych uczestniczą we wczasorekolecjach - gdzie otaczają opieką podopiecznych podczas wypoczynku letniego. Angażują się również w aktywną pracę z dziećmi, biorą udział w kursach na wychowawcę kolonijnego, a później wyjeżdżają z dziećmi z ubogich rodzin na wyjazdy wakacyjne i zimowe.
Czytaj więcej

Centrum Praw Kobiet

61-745 Poznań, al. Aleje Karola Marcinkowskiego
tel. +48 511 660 128
cpk_poznan@cpk.org.pl
W geście solidarności i w odpowiedzi na obecne wydarzenia Centrum Praw Kobiet w Poznaniu od 25 lutego otworzyliśmy interwencyjny punkt wsparcia dla Ukrainek. Udzielamy konsultacji psychologicznych i prawnych - zarówno telefonicznie, jak i stacjonarnie w siedzibie naszej fundacji. W przypadku problemów językowych nasze wolontariuszki z Ukrainy oferują również pomoc w tłumaczeniu rozmów - potrzebne w kontakcie z polskimi psycholożkami. Dodatkowo prowadzimy grupę wsparcia dla Ukrainek. Spotkania odbywają się w siedzibie naszej fundacji, prowadzą je psycholożki z Ukrainy przy wsparciu specjalistek z Polski. Grupa ma przede wszystkim charakter wsparciowy i integracyjny. Kobiety mogą się poznać, porozmawiać, jak czują się w obliczu obecnej sytuacji, jakiej pomocy potrzebują. To również okazja do wspólnych aktywności, takich jak spacer po mieście, wizyta w Muzeum Narodowym czy Zamku. W przygotowaniu są także warsztaty art-terapii oraz aromaterapii w naszym Centrum. Centrum Praw Kobiet uruchomiło również telefon wsparcia dla Ukrainek, które poszukują pomocy psychologicznej, prawnej i informacji o dostępnej pomocy socjalnej, mieszkaniowej i materialnej w całej Polsce. W związku z tym cały czas poszukujemy osób, które mogłyby poprowadzić taką infolinię. Telefon - 0 800 10 77 77 - działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.
Czytaj więcej

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP

61-441 Poznań, 28 Czerwca 1956 r.
tel. 61 878 4956
ods@um.poznan.pl
Jako Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, planujemy zorganizować wydarzenie skierowane do uchodźców z Ukrainy. Tematem spotkania mają być kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prawem pracy. Wydarzenie zaplanowane jest na 23 maja 2022 r., jako całodniowa duża impreza na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W związku z powyższym poszukujemy wolontariuszy do pomocy w koordynowaniu tego wydarzenia.
Czytaj więcej

Barak Kultury

61-745 Poznań, al. Aleje Karola Marcinkowskiego
tel. 505045259
marta@barakkultury.pl
Działalność kulturalna, wystawy , warsztaty, od momentu rozpoczęcia wojny również zbiórka żywności i ubrań na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Czytaj więcej

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

61-760 Poznań, Szewska
tel. +48 797 907 154
poradnia@vinea.org.pl
Fundacja powstała w 2010 r., działa w następujących obszarach: - ochrona zabytkowego charakteru tego zespołu klasztornego dawnej Osady św. Gotarda (obecnie kompleks duszpasterski oo. Jezuitów); - promocja kultury i jej dóbr, sztuki, tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego; - edukacja, promocja rozwoju społecznego i integracyjny społeczeństwa; - pielęgnowanie tradycji narodowej i kulturowej, rozwój obywatelskiej i kulturowej; - wspieranie integralnego rozwoju osoby ludzkiej: udzielanie pomocy psychoterapeutycznej i duchowej (bez względu na światopogląd i wyznanie); - od marca 2022 - zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Więkoszość działań opiera sie na wolontariacie i pracy społecznej, bez wynagrodzenia (poza sferą terapii w Poradni); do konkretnych projektów prowadzimy osobny nabór wolontariuszy.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Zielona Grupa

61-445 Poznań, Bukowa
tel. 696039520
biuro@zielonagrupa.pl
Stowarzyszenie Zielona Grupa zostało zarejestrowane 1 października 2013 roku, choć działaliśmy już znaczne wcześniej, jako grupa nieformalna. Łączy nas poszukiwanie wciąż nowych możliwości działań artystycznych i animacyjnych oraz fascynacja techniką japońskiego Teatru Ilustracji Kamishibai. Prowadzimy wydawnictwo, realizujemy warsztaty i projekty z różnych obszarów sztuki, szukamy nowych dróg w pracy artystycznej i społecznej. Bliska jest nam idea zrównoważonego rozwoju, pokojowego współistnienia gatunków, partycypacji i dialogu. Jednym z naszych priorytetów zawsze była edukacja i praca z dziećmi. Chciałyśmy też wspierać nauczycieli i innych edukatorów w ich działaniach. Niemal od początku łączy nas też poszukiwanie wciąż nowych możliwości działań artystycznych i animacyjnych oraz fascynacja techniką japońskiego teatru ilustracji kamishibai. Obecnie chętnie angażujemy się również w pracę na rzecz międzypokoleniowej integracji i wzmacniania społeczności lokalnych, a przede wszystkim społeczności sąsiedzkiej poznańskiego Dębca. Stworzyłyśmy tu miejsce otwarte, gdzie pod szyldem Domu Sąsiedzkiego zapraszamy do wspólnych działań na rzecz najbliższej okolicy i jego mieszkańców.
Czytaj więcej

Fundacja Miasta Sportu

05-509 Warszawa, Aleja Bzów
tel. 510514830
fundacjamiastasportu@gmail.com
Fundacja MIASTA SPORTU powstała z kilku powodów. Po pierwsze, by promować wolontariat sportowy i pracowniczy. Po drugie, by pomagać młody i utalentowanym sportowcom. Po trzecie, by promować wiedzę o nowoczesnym zarządzaniu imprezami i klubami sportowymi. Fundatorem Fundacji MIASTA SPORTU jest agencja marketingu sportowego Sport Evolution.
Czytaj więcej

STOWARZYSZENIE DOM TAŃCA POZNAŃ

60-557 Poznań, Jana Długosza
tel. 503782909
domtancapoznan@gmail.com
Poznański Dom Tańca zaininicjowany został przez Jacka Hałasa w 2000 roku. To Stowarzyszenie zajmujące się kultywowaniem wszelkich działań związanych z tradycją, ludowością, wiejskością zwłaszcza muzyczną. Stowarzyszenie organizuje i współorganizuje potańcówki, warsztaty, spotkania i tabory, czyli swoiste szkoły tradycji w miejscach gdzie żyją jeszcze dawni mistrzowie śpiewu, tańca, gry na instrumentach, czy rękodzieła. Obecnie Dom Tańca Poznań współorganizuje Tabor Wielkopolski. Szczegóły: O założeniach i ideach, które znalazły się u jego podstaw twórca mówi tak: Od początku osią moich zainteresowań było odkrywanie i zajmowanie się różnymi formami spotkania. Ucząc się, praktykując, wreszcie obserwując uczestników zabaw, potańcówek czy warsztatów doszedłem do wniosku, iż różne formy organizacji przestrzennej – korowód, para, trójka, gromada – spełniały znaczące role w nauce społecznych zachowań. Człowiek jest istotą społeczną i szuka kontaktu z innymi – żeby jednak on się ziścił, musimy posługiwać się zrozumiałym dla wspólnoty językiem. I nie o języku literackim tu myślę, ale o rytmie, krokach, figurach tańca czy słowach pieśni. Ten „cielesny” język wypracowany przez pokolenia, w prosty i przyjemny sposób – bawiąc i ucząc – pozwalał, przez bezpośrednie uczestnictwo, pobierać wiedzę. Odcinając się od tradycyjnych „narzędzi” pozbawiliśmy się kilku „kanałów dostępu” do wiedzy o samym sobie. Kiedyś człowiek, będąc członkiem małej społeczności, od dziecka uczestniczył w kolejnych stopniach „inicjacji”. Wydaje się też, że dużo mniejsza niż dziś ilość bodźców przekładała się na ich jakość i znaczenie dla tychże odbiorców. Dom Tańca Poznań - Jacek Hałas W naszym Domu Tańca nie skupiamy się na jednym regionie czy określonej technice tańca. Polskie tańce ludowe – dostojny kujawiak, wielkopolski wiwat, szalona polka, mistyczny oberek – przeplatają się tu z archaicznymi korowodami siedmiogrodzkich Czangoszy i tanecznymi zabawami ze Skandynawii. Korzystając z różnych form ludowych tańców w dość swobodnych konfiguracjach, buduję za każdym razem inny scenariusz spotkania zależny od wielu czynników: ilości uczestników, ich umiejętności, zaangażowania, energii i nastroju chwili. Podstawowe grupy tańców to korowody. Z polskiej tradycji tanecznej ta forma tańca zniknęła na tyle dawno, iż ślady po niej odnajdujemy jedynie w opisach obrzędów weselnych oraz rytuałów dorocznych. Pojedyncze figury i kroki przetrwały w niektórych regionalnych specjałach. Dotyczą przede wszystkim uczestnictwa jednostki w grupie, indywiduum jako twórczego składnika wspólnoty. To struktury, w których wszyscy wykonują taki sam krok, figurę czy wariant, lecz dopiero wspólne wykonanie nadaje sens całości i staje się tańcem. Tańce w parach – polską specyfiką i wyróżnikiem tychże jest wirowanie, pokrewne najstarszym formom rytualnym, tańcom derwiszy, chasydów czy leczniczemu działaniu tarantelli – pozwalają poznać i okiełznać emocje związane z płcią i cielesną bliskością. To cały wachlarz doznań, które można było rozpoznać, doświadczyć ich i nauczyć się nad nimi panować w bezpiecznej sytuacji. Gry i zabawy taneczne w trójkach, czwórkach, gromadach stanowiły niegdyś podstawę zabaw dziecięcych, ucząc w formie najbardziej naturalnej procesów integracji i odrzucenia oraz funkcjonowania w grupie. Ja i Ty, My i Oni, Obcy, Swój.
Czytaj więcej

Fundacja Na Ratunek Bezdomniakom

Poznań, Winogrady
tel. 537-106-703
fundacja@epoczta.pl
Fundacja Na Ratunek Bezdomniakom to miejsce tworzone przez ludzi, których celem jest ratowanie bezdomnych kotów. Głodne, chore, bezdomne, samotne... Taka jest ich rzeczywistość, którą każdego dnia staramy się zmieniać. Cele fundacji realizujemy prowadząc kociarnię, będącą bezpiecznym schronieniem dla kotów bezdomnych, które są gotowe do adopcji lub są w trakcie przygotowań do adopcji. W kociarni dyżury odbywają się 2-3 razy dziennie. Podczas dyżurów pracujemy nad każdym skrzywdzonym kotem. Otaczamy je jak najlepszą opieką. Działania fundacji to nie tylko opieka nad bezdomnymi zwierzętami, ale również opieka nad kotami wolno żyjącymi, które łapiemy na zabiegi kastracji, dokarmiamy, zapewniamy schronienie w postaci budek, interweniujemy w przypadku zgłoszeń o kotach chorych.
Czytaj więcej

Stowarzyszenie WIOSNA

31-031 Kraków, ul. Berka Joselewicza
tel. 783430231
monika.kesy@wiosna.org.pl
Stowarzyszenie WIOSNA prowadzi dwa duże programy społeczne: Akademię Przyszłości i Szlachetną Paczkę. Akademia Przyszłości od 2003 r. pomaga Dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której Dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, Wolontariuszem_ką, który_a chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem. Wolontariusz_ka spotyka się z konkretnym dzieckiem ze szkoły podstawowej, raz w tygodniu, przez cały rok szkolny. Bierze również udział w niezwykłych wydarzeniach Kolegialnych i spotkaniach zespołu Wolontariuszy_ek. Szlachetna Paczka działa od 2001 roku. Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Docieramy do prawdziwej biedy - tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami - seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.
Czytaj więcej