a

Wystawa - W poszukiwaniu początków Poznania

2015-07-03 ( piątek ) – 2015-12-31 ( czwartek )
Muzeum Archeologiczne Rezerwat Archeologiczny Genius loci, ul. Ks. I. Posadzego 3, Poznań

Kategoria: Wystawy

"W poszukiwaniu początków Poznania". Będzie to ekspozycja  niezwykłych posterów prezentujących historię badań archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim. Długotrwały proces eksploracji archeologicznej najstarszej części Poznania, kontynuowany był od lat
30-tych XX wieku. Trud archeologów zmienił spojrzenie, nie tylko na początki Poznania, ale także na problem narodzin Państwa polskiego. 

Skąpe wzmianki w źródłach pisanych nie oddają potęgi i znaczenia poznańskiego grodu. Dopiero dzięki wynikom wykopalisk, które odsłoniły potężne grodzisko na terenie zajmowanym dziś m.in przez Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, jasnym stało się jak istotna była rola Poznania w formowaniu państwa pierwszych Piastów. Jak wyglądały prace archeologiczne?  Kto je prowadził? Na jakie problemy napotykali archeolodzy? Odpowiedź na te pytania znajdziemy na otwieranej właśnie wystawie.

Wystawa będzie czynna od 3 lipca, aż po grudzień 2015 r. Kuratorem ekspozycji jest mgr Mateusz Sikora specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących wczesnośredniowiecznej Wielkopolski.