Wystawa w Urzędzie Miasta

Wystawa - Wizje i Emocje

2016-03-01 ( wtorek ) – 2016-03-14 ( poniedziałek )
Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, hol na parterze, Poznań

Kategoria: Wystawy Oświata

Wystawa nt. "Wizje i Emocje" prezentuje twórczość niepełnosprawnych intelektualnie uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu. Celem szkoły jest stworzenie możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształcenie postaw społecznych otwartych na odmienność innych ludzi.

Wystawę można oglądać w godzinach pracy Urzędu.