plakat

VIII Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych "Wyścig Jaszczurów"

20.11 – 25.11.2017

W pokazie konkursowym mogą uczestniczyć filmy i fotografie zrealizowane przez autorów, którzy w dniu zgłaszania filmu lub fotografii mają ukończone co najmniej 60 lat. W przypadku pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców musi mieć ukończone 60 lat. Dzieła zgłoszone na festiwal nie mogą być realizacjami komercyjnymi, dopuszcza się jednak prace realizowane przez niezależnych producentów i fotografików, które finansowane są lub współfinansowane ze środków publicznych. Filmy i fotografie nie mogą mieć charakteru promocyjnego lub reklamowego i muszą to być prace wyłącznie powstałe nie wcześniej niż 2006 r. Czas trwania filmu nie może przekraczać 60 min. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i 10 fotografii lub 3 cykle zdjęć.

Nowością od VIII edycji festiwalu jest kategoria filmów sporządzonych za pomocą telefonu. Filmy w tej kategorii nie mogą przekraczać 30 minut.

Termin nadsyłania prac wraz z kartą uczestnictwa upływa ostatecznie 25 listopada br., godz. 24:00.

Filmy i fotografie należy zgłaszać pod adresem - Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów i Animatorów Kultury PTAAAK PTAAAK , ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań. Organizator nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie filmu lub fotografii.

Przegląd filmów, które zostaną przekazane do konkursu, odbędzie się w poznańskim kinie Muza w dniu 7 grudnia 2017 w godzinach 11 - 16. W dniu 8 grudnia br. odbędzie się w tym samym miejscu gala finałowa, w godzinach  14 - 16.