Tydzień MOTYLA. W tych dniach będzie można zdobyć wiele ciekawych informacji na temat MOTYLI, jak również poznać warunki ich hodowli.

Organizatorzy zapraszają również do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym ,,MOTYLE - ULOTNE CHWILE"

Konkurs przeprowadzony zostanie  w terminie od 02.06.2014 do 14.06.2014. Ogłoszenie wyników: 17 sierpnia 2014.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać zdjęcie motyla zrobione na terenie Nowego ZOO w Poznaniu.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 wykonane przez siebie fotografie

Fotografie będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej w postaci pliku JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli, załączone do poczty elektronicznej w plikach nie przekraczających 1MB.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zostać przesłane w formie e-mail, w tytule należy zamieścić hasło "Motyle - ulotne chwile", a w treści listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres konkurszoopoznan@gmail.com. Przesłane pliki nie będą zwracane.

Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz dwie równorzędne nagrody dodatkowe.

Nagrodę główną stanowi spreparowany okaz motyla Attacus Atlas, nagrody dodatkowe stanowią zestawy gadżetów.

Pełny regulamin na www.