zam

Zwiedzanie zamku dla dzieci

2014-07-22 ( wtorek )
13:00
Hol Wielki, CK Zamek, ul. Św. Marcin

Kategoria: Inne Dziecko

Bilety: 5 zł / ilość miejsc ograniczona: 35 dzieci + JEDEN opiekun dla każdego dziecka (opiekun nie kupuje biletu).

PUNKT INFORMACYJNY czynny codziennie od g. 12 / tel. 61 64 65 272 KASA BILETOWA czynna codziennie w g. 10-12 / tel. 61 64 65 260 bilety on-line: www.bilety24.pl