Plakat wydarzenia

Dzień Myśli Braterskiej - zajęcia dla dzieci

2020-02-19 ( środa )
17:00
Biblioteka Raczyńskich Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań

Kategoria: Oświata Dziecko

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z postacią lorda Roberta Baden-Powella, założyciela światowego ruchu skautowego, oraz nauczą się podstawowych technik skautowych. Będzie wiązanie węzłów, gra KIM, oznaczanie kierunków geograficznych, piosenki, pląsy, krąg, a nawet... różne rodzaje stosów ogniskowych i budowanie makiety skautowego obozu. Uczestników odwiedzą harcerze i harcerki, obejrzą z nimi książki i zdjęcia dotyczące historii i współczesności ruchu skautowego i harcerskiego w Polsce.
Zajęcia przeznaczone dla czytelników w wieku 7-11 lat.

Zobacz www.bracz.edu.pl