artefakt ekspozycji

"Uratowane skarby podziemnego Lwowa" to tytuł nowej ekspozycji czasowej mającej przez kilka miesięcy upiększać renesansowy dziedziniec Pałacu Górków. Po zakupie biletu zwiedzający poznają prawie 500 zabytków archeologicznych pochodzących z Kresów Wschodnich.

Jak podaje w katalogu ekspozycji Oleg Osaulczuk, Dyrektor Centrum Naukowo Badawczego "Rataowniczej  Służby Archeologicznej" Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy:
Miasto Lwów od dawna przyciągało uwagę naukowców, w tym archeologów. Najbardziej aktywne prace wykopaliskowe we Lwowie zaczęły się po odzyskaniu ukraińskiej niepodległości. Przede wszystkim skupiono uwagę wokół placów budowy, ponieważ zagospodarowanie terenów historycznych poważnie szkodzi dawnym pozostałościom.
Centrum Naukowo-Badawcze "Ratownicza Służba Archeologiczna" LA NANU, które po raz pierwszy przeprowadziło prace wykopaliskowe we Lwowie w 1992 roku, od 2007 roku praktycznie samodzielnie prowadzi badania na terenie miasta. Przez ten okres Centrum wychowało plejadę młodych naukowców, którzy przyczynili się do powstania archeologicznej kroniki miasta.

Materiały prezentowane na wystawie oparte są głównie na wynikach ich badań i wymownie świadczą o osiągniętym przez nich poziomie naukowym. W toku prawie dwustuletniego okresu archeologicznych badań Lwowa wypełniono dużo luk w jego dziejach. Udało się lepiej zrozumieć złożoną historię powstawania, kształtowania się i rozwoju naszego miasta. Lecz dotychczas większość wyników prac wykopaliskowych pozostaje niedostępna dla szerokiej publiczności.

Dlatego zaproponowana wystawa "Uratowane skarby podziemnego Lwowa" zapoznaje zwiedzających z najbardziej ciekawymi znaleziskami, i prezentuje bogatą materialną kulturę naszego miasta.

Natalia Wojceszuk kuratorka wystawy podkreśla w katalogu ekspozycji, że:
Najstarsze prezentowane na wystawie znaleziska pochodzą jeszcze z czasów słowiańskich, tzn. z VII - IX w., a "najnowsze" należą do przełomu XIX i XX w.

Pod względem koncepcji wystawa została podzielona na dwa bloki.

Pierwszy blok zawiera dziewięć reprodukcji starych planów Lwowa, z których najstarszy został wykonany w 1635 roku. Pokazują nam one rozwój przestrzenny miasta. Na sześciu panoramach prześledzono zmianę jego wizerunku w ciągu XVII-XIX w. Można tu też zobaczyć miejsca badań archeologicznych w obiektywach współczesnych fotografików: Witalija Hrabara i Romana Szyszaka, spojrzeć na Lwów oczami znanych artystów: Oksany Andruszczenko, Tarasa Beniacha, Wołodymyra Bohusławskiego, Halyny Dudar i Łesi Kwyk.

Podstawę wystawy stanowi 30 banerów i ponad 500 artefaktów. Na tę liczbę składają się tak rzadkie i unikalne znaleziska jak: staroruskie enkolpiony z XII- XIII w., brązowa figurka błazna z XIV w., cynowo-ołowiana taca z XV-XVI w. z najstarszym znanym historykom godłem Lwowa wytłoczonym w metalu. Lecz większość zaprezentowanych artefaktów to przedmioty codzienne lwowian żyjących w różnych epokach historycznych. Pochodzą one
z 32 miejsc badań archeologicznych przeprowadzonych w historycznej części miasta. Łącznie podano informaq'e o 41 działkach, na których prowadzone były prace wykopaliskowe.

Wystawę będzie można zwiedzać od 1 grudnia 2017 roku po zakupie biletu wstępu do Muzeum.

_

Wystawy w Pałacu Górków, głównej siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, udostępnione są dla zwiedzających w następujących godzinach:

Sezon szkolny (1 września - 30 czerwca włącznie)

WTOREK - CZWARTEK    9.00 - 15.00
PIĄTEK - SOBOTA         10.00 - 18.00
NIEDZIELA     12.00 - 17.00

W poniedziałki wystawy są nieczynne.

_
opr.LT

Plakat

Zobacz www.muzarp.poznan.pl