Wnętrze Katedry

Wirtualny spacer po Katedrze w Poznaniu

09.04 – 31.05.2020

Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła
Tuż po utworzeniu pierwszego biskupstwa (968) w pobliżu palatium książęcego i rotundy fundowanej w 965 r. na Ostrowie Tumskim Mieszko I rozpoczął budowę trójnawowej bazyliki wczesnoromańskiej. Po zniszczeniach w l. 1038-39 świątynię odbudowano do 1058 jako bazylikę romańską. W XIII w. wzniesiono wczesnogotyckie prezbiterium, a w 2. poł. XIV w. nowy, gotycki korpus nawowy. W wiekach XIV-XVI trwała przebudowa gotycka, w trakcie której powstało nowe prezbiterium z ambitem, a całość otoczono wieńcem kaplic. W XVII w. dokonano gruntownej przebudowy katedry w stylu barokowym (zapewne przez Krzysztofa Bonadurę Starszego, później wg proj. Pompeo i Antoniego Ferrarich). Po pożarze w 1772 r. kościół otrzymał wystrój późnobarokowy, który zachował się aż do 1945 r. W 1779 r. przebudowano fasadę (proj. Efraim Schroeger), dodając w 1790 r. nowe hełmy wieżowe (proj. Bonawentury Solariego). Katedra uległa poważnemu zniszczeniu w 1945 r. w czasie walk o Poznań. Odbudowy dokonano w l. 1948-56 wg projektu Franciszka Morawskiego, nadając budowli formy gotyckie z XIV i XV w., a hełmom wież wygląd z lat 1725-29.

Wiecej na stronie: poznan.pl/turystyka

Zobacz www.facebook.com/110013382397994/posts/2855548217844483