Madeleine Pelletier - kobieta w meloniku. Fot. Agence Rol. Ok. 1912 r.

"Madeleine Pelletier - kobieta w meloniku" - wykład prof. UG dr hab. Ewy Wierzbowskiej

2021-02-25 ( czwartek )
18:00
Dom Bretanii, ul. Stary Rynek 37, Poznań

Wykład z cyklu "Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw"

Madeleine Pelletier to feministka jedyna w swoim rodzaju. Na czym polegała jej wyjątkowość? Przede wszystkim na kompleksowym podejściu do kwestii feminizmu, nieobecnym u innych, walczących o równość praw kobiet; na przeświadczeniu, że drogą  ku równości jest maskulinizacja kobiet. Feminizm kształtował absolutnie całe jej życie oraz zaangażowanie polityczne i społeczne - konsekwencją była wrogość i represje, jakich doświadczała zarówno ze strony antyfeministek/ów jak i feministek/ów. Związana była z wieloma ruchami, przede wszystkim lewicowymi: pacyfizmem, antyfaszyzmem, masonerią. Bardzo inteligentna, miała ponadprzeciętną zdolność przewidywania konsekwencji zdarzeń - tych politycznych i społecznych. Jej osoba jest przejmującym świadectwem ograniczeń, wynikających z nierówności społecznej i nierówności płci.  

Prof. UG dr hab. Ewa M Wierzbowska - wykładowca na UG, kierownik Pracowni badań nad nowoczesną literaturą francuskojęzyczną, redaktor naczelna Cahiers ERTA; zajmuje się literaturą francuską XIX wieku; od kilku lat zasadniczym obszarem jej zainteresowań jest piśmiennictwo kobiet w tym okresie.

Wykład będzie dostępny na Zoomie.

Zobacz dombretanii.org.pl